De aandacht voor arbeidsbelasting in de zorg blijft nodig. De aanpak van werkdruk in de zorg is verbeterd, maar het percentage instellingen met onvoldoende maatregelen tegen agressie is toegenomen. Dit heeft de Inspectie SZW geconstateerd. In de sector zorg en welzijn veroorzaakt psychosociale arbeidsbelasting (psa) 50% van het arbeidsgerelateerde verzuim.

Onder psa wordt verstaan werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie die leiden tot stress in het werk. Het is de plicht van de werkgever de werknemer hiervoor te beschermen. In de periode april 2013 tot februari 2014 heeft de Inspectie SZW bij 1264 locaties van 306 zorginstellingen geïnspecteerd. Het betrof instellingen in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg.

Het ministerie van SZW en de Inspectie SZW gaan de komende vier jaar extra aandacht besteden aan de aanpak van psa. Preventie van uitval door ziekte in verband met psa levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De Inspectie inspecteert dit jaar nog op psa bij ziekenhuizen, opvanghuizen en asielzoekerscentra. In 2015 controleert de Inspectie SZW nogmaals de instellingen waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd.

De RI&E geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en vormt een belangrijk instrument voor de preventie van psychosociale arbeidsbelasting.

Wilt u meer weten over de RI&E kijkt u dan hier.

Bron: Inspectie SZW