Geen-nood-bij-Brand

Geen-nood-bij-Brand_initiatief_

Welkom bij de Geen Nood Bij Brand Monitor

De “Geen Nood Bij Brand!” monitor is speciaal voor organisaties in de zorg ontworpen met als doel om per locatie/afdeling inzicht te geven in hoe brandveiligheid wordt ervaren door bewoners, medewerkers en leidinggevenden. Het instrument is in opdracht van Brandweer Nederland ontwikkeld door VeiligheidNL in samenwerking met KMO Solutions en met bracheorganisaties VGN, ACTIZ en GGZ Nederland. De monitor wordt gratis via ZorgRie beschikbaar gesteld.

Werkwijze

Op basis van de vijf thema’s gedrag, kennis, organisatie, risicoperceptie en eigen inschatting wordt middels een digitaal beschikbare vragenlijst voor elke doelgroep (bewoners, medewerkers en leidinggevenden) in kaart gebracht waar men staat met betrekking tot de veiligheidscultuur en beleving binnen de organisatie. Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, worden de scores automatisch berekend en kunt u een rapportage opvragen met daarin de resultaten en adviezen. Indien een organisatie de vragenlijsten op meerdere locaties/afdelingen inzet, worden naast de scores voor de gehele organisatie ook de deelscores per locatie/afdeling berekend en kunnen de resultaten onderling worden vergeleken.

Het invullen van de online vragenlijst kost 5-10 minuten per persoon en geeft inzicht in de diverse onderwerpen inzake brandveiligheid.

Deelname

Heeft u belangstelling om dit instrument te gaan gebruiken? Vul dan onderstaand formulier in.

Registratieformulier

JA, ik neem met mijn organisatie deel aan de Geen Nood Bij Brand! Monitor.

Organisatie:

Aantal medewerkers:

Vestigingsadres:

Vestigingspostcode:

Vestigingsplaats:

Uw functie:

Uw naam:

Uw geslacht:
ManVrouw

Uw e-mailadres:

Uw telefoonnummer:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Opbouw vragensets Geen Nood Bij Brand! Monitor

Bewoners Medewerkers Leidinggevenden
Gedrag Aandacht voor brandveiligheid Aandacht voor brandveiligheid Aandacht voor brandveiligheid
Gevaar veroorzaken Gevaar veroorzaken Gevaar veroorzaken
Gevaar voorkomen Gevaar voorkomen Gevaar voorkomen
Gewezen worden op gevaar Gewezen worden op gevaar Gewezen worden op gevaar
Kennis Kennis van brandpreventie (instructie) Kennis van brandpreventie (instructie) Kennis van brandpreventie (instructie)
Kennis van hulpmiddelen Kennis van hulpmiddelen Kennis van hulpmiddelen
Organisatie Beleid, instructie en ontruimen Beleid, instructie en ontruimen
Evalueren Evalueren
Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid
Risicoperceptie Angst voor brand
Inschatting kans op brand/escalatie Inschatting kans op brand/escalatie Inschatting kans op brand/escalatie
Eigen inschatting Rapportcijfer Rapportcijfer Rapportcijfer