Voldoen aan eisen die interne- en externe organisaties van u eisen

Kwaliteit en veiligheid voor uw gasten en medewerkers spelen een steeds grotere rol binnen de Horeca. Om de complexiteit van deze onderwerpen te kunnen overzien is er voor de Horeca een speciale uitvoering van Regis’t®. Met Regis’t® kunt u de vele risico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid digitaal registreren door het uitvoeren van Audits. Door middel van het online invullen van digitale vragenlijsten kunt u de knelpunten analyseren én oplossen. Met Regis’t® kunt u de volgende audits uitvoeren:
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • GreenKey
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
  • Milieuvergunningen
  • Voedselveiligheid
  • Service Level Agreements
  • Invoeren externe audits

Tevens kunt u denken aan het melden van klachten of incidenten met de registratie- en meldingenmodule die volledig in Regis’t geïntergreerd is:

  • Incidentenregistratie
  • Klachtenregistratie
  • Legionellacontrole
De onderwerpen veiligheid en beveiliging worden vaak door elkaar gebruikt en vaak zijn de systemen hiervoor niet toereikend om hier één oplossing voor te faciliteren. Na het beantwoorden van de vragen kunt u per knelpunt bepalen welke opvolging hiervoor noodzakelijk is. De hieruit voortvloeiende actiepunten kunt u vervolgens zelf digitaal bijhouden en waarnodig bijsturen.

Daarnaast kunt u op managementniveau vele rapportages opvragen om wellicht u beleid aan te passen, danwel de borging van uw beleid te verbeteren. Hieronder ziet u een voorbeeld van een onderdeel van een managementrapportage.

fysieke belasting

Geschikt voor ieder Horeca-bedrijf

Of u een eigen Horeca zaak heeft, franchise-ondernemer bent of een quality-manager bent van een wereldwijd opererende multinational, Regis’t® is geschikt voor ieder type Horeca-bedrijf. Wij kunnen de verschillende modules voor u op maat aanpassen.

Neem gerust contact met ons op om te kijken wat Regis’t® voor u kan betekenen.