Preventie en de (BHV) Praktijk

Dit bericht is origineel gepubliceerd op Goede BHV Praktijken.

Preventietaken en signalen: Vergeet de informele contacten niet!

In deze tijd waar organisaties moeite hebben om hun hoofd boven water te houden, wordt er vanuit kostenbesparing kritisch gekeken naar de “overheadkosten” zoals centrale diensten en indirecte medewerkers. Vanuit het oogpunt van de organisatie een logische invalshoek, want elke organisatie haalt haar continuïteit uit de resultaten van haar primaire processen.

Doordat veel ondersteunende taken en diensten worden ingekrompen, uitbesteed of zelfs geheel worden wegbezuinigd, heeft dat als gevolg dat met het indirecte personeel ook kennis (en de signaalfunctie) uit de organisatie verdwijnt. Aanhouden of afstoten van taken is veelal een afweging van directe kosten versus indirecte baten.

Vanuit onze dagelijkse praktijk blijkt dat veel van de indirecte baten juist verbandhouden met milieu-, Arbo- en veiligheids taken, maar dat deze taken vaak juist vanwege het informele karakter niet opvallen.

Wij ondersteunen bedrijven bij de initiële uitvoering van de RI&E en streven wij ernaar om na de toetsing samen met onze klant de regie te houden over de uitvoering van het plan van aanpak alsmede het periodiek onderhouden en bijstellen van de RI&E.

Lees verder

2016-10-14T13:23:44+00:00 maandag, 12 september 2016|

Over de schrijver:

Visionair en probleemoplosser als het gaat om kennisbanken, management- en auditsystemen (HQSE).

Laat een reactie achter