In de afgelopen jaren hebben veel leden van Bo Geboortezorg ZorgRie gebruikt om de RI&E uit te voeren. ZorgRie is het branche-erkende RI&E-instrument voor zorginstellingen.

Als werkgever dient u een goedgekeurde RI&E (risico inventarisatie en -evaluatie) te hebben.Met een RI&E legt u in een plan van aanpak vast op welke wijze risico’s die bij arbeid kunnen ontstaan worden beheerst. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie moet het plan van aanpak door een gecertificeerde Arbo deskundige worden getoetst.

Heeft een organisatie…

  • maximaal 25 medewerkers in dienst dan is deze, mits het juist RI&E-instrument is gebruikt, vrijgesteld van toetsing .
  • meer dan 25 medewerkers in dienst, dan zal er altijd sprake zijn van een aanvullende toetsing.

Mocht u de RI&E nog uit moeten voeren, dan kunt u dit doen aan de hand van de ZorgRie. Leverancier van de ZorgRie is KMO Solutions (www.kmosolutions.nl).

Voor organisaties met maximaal 25 medewerkers is er de mogelijkheid om via een ééndaagse workshop de RI&E uit te voeren. Organisaties met een grotere omvang kunnen desgewenst een licentie nemen op ZorgRie. KMO Solutions heeft gecertificeerde veiligheidskundigen in dienst die veel ervaring hebben met het uitvoeren en toetsen van de RI&E in de kraamzorg.