Onlangs hebben tientallen zorginstellingen een brief ontvangen van de Inspectie SZW. In deze brief vraagt de Inspectie SZW naar uw RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Met dit verzoek wil de Inspectie meer inzicht krijgen in de maatregelen die door werkgevers genomen zijn.

We hebben vernomen dat de organisaties voortkomen uit een steekproef. De Inspectie SZW gaat in zijn verzoek voorbij aan het feit dat vele organisaties deze RI&E digitaal hebben staan en het gaat daarnaast vaak niet om een ‘enkel’ document, maar om meerdere (deel-)RI&E’s.


Tip van KMO Solutions

U kunt als coördinator via het tabblad ‘overzichten’ uw rapportages opvragen. Een voorbeeld van de verbeterpunten kunt u verkrijgen via “OM-27 Plan van Aanpak per cluster/organisatie”. Kies voor “Excel Uitgelijst” en kies vervolgens voor de gehele organisatie. Exporteer dit rapport en pas een filter toe op dit bestand. In kolom F en G vindt u Thema’s en Subthema’s. Kies daar dan voor HE-C1 (Psychosociale Arbeidsbelasting met als subthema’s werkdruk ) en bijvoorbeeld voor HE-E1 (Fysieke belasting).


Deelname aan het onderzoek van de Inspectie SZW is niet verplicht, maar het onderzoek kan wel leiden tot een breder inzicht om uitval omtrent werkdruk en fysieke belasting binnen de zorg te verbeteren.

Heeft u nog geen RI&E of wilt u meer informatie? Kijk op www.zorgrie.nl