Ik heb veel geleerd en ervaringen opgedaan

Ik heb deze stage periode het naar mijn zin gehad en waarin ik in een relatief korte periode veel van het bedrijf heb kunnen leren en wat het bedrijf doet.

Naam: Eric Brom
Opleiding: Integrale Veiligheidskunde (IVK) / Hogeschool Saxion
Soort: Stage
Periode: 2015

Ik heb deze stage periode het naar mijn zin gehad en waarin ik in een relatief korte periode veel van het bedrijf heb kunnen leren en wat het bedrijf doet. Het was een leuke tijd waarin ik veel praktijkervaring heb kunnen opdoen. Zo heb ik bij de servicedesk vragen van klanten gehad en beantwoord. Ook ben ik met Harry meegegaan met het opstellen van een RI&E. Hier werd gekeken wat het bedrijf er zelf van verwacht en wat het in werkelijkheid inhoudt. Hierdoor ontstaat er een leuke interactie waaruit een concreet doel komt waarvoor de RI&E moet worden opgesteld voor het bedrijf. Ook ben ik meegegaan met een toetsing. Hier ben ik op vier verschillende locaties geweest en kreeg ik een duidelijk beeld naar welke aspecten worden gekeken wanneer een RI&E getoetst wordt.

Voor de toetsing heb ik tevens de voorbereiding gedaan en een eindrapportage gemaakt die beide van feedback werden voorzien. Door zoiets in werkelijkheid mee te maken leer je al snel waar je op moet letten en hoe de werkwijze van zulke onderwerpen moeten gebeuren. Verder heb ik een RI&E opgesteld voor KMO. Dit deed ik redelijk laat in mijn stage, maar doordat ik dit had gedaan was ik daarna beter in staat om de vragen van de klanten over de software beter te beantwoorden. Ook heb ik verschillende korte projecten gedaan. Zo heb ik een vragenlijst gemaakt voor KMO Solutions over de milieuthermostaat. Dit is een norm op gebied van milieu voor instellingen en met name voor ziekenhuizen. De bedoeling hiervan was dat ik de norm zou omzetten in vragen. Daardoor zouden de normen een checklist worden dat voor de klanten begrijpelijk zou worden. Hierdoor kreeg ik ook een duidelijk beeld hoe het beheer van de vragen werkte.
Dit vond ik één van de leukste opdrachten die ik in mijn stage periode heb gedaan omdat het iets nieuws was voor KMO en ook iets nieuws voor mij.

Verder heb ik ook een presentatie gemaakt voor professionals op gebied van de arbo. Deze presentatie heb ik gemaakt in het kader van een Expert Meeting van bestaande klanten voor KMO. Het ging over het onderwerp in-control zijn als persoon en als organisatie. Aan het eind heb ik ook een blog hierover geschreven en deze is ook te lezen op de website van KMO Solutions.

Zoals te lezen in dit verslag heb ik veel verschillende opdrachten gemaakt, waardoor ik veel heb geleerd en wat ik in mijn verdere loopbaan ga toepassen.

Als een IVK student veel verschillende onderwerpen wilt doen dan kan hij heel goed bij KMO stage gaan lopen door de variatie in werkzaamheden en veel praktijkervaring op het gebied van veiligheid.

  • Delen via Linkedin
  • Delen via Facebook
  • Delen via Twitter