Nieuwe mogelijkheden en verbeteringen in Regis’t® 11.2

Naast diverse kleine verbeteringen en technische optimalisering is in Regis’t® versie 11.2 de onderstaande functionaliteit toegevoegd of gewijzigd ten opzichte van versie 11.1. Hieronder de belangrijkste verbeteringen:

Rapportages

  • Rapportage RM-19 (Score van subthema (verkort)) is toegevoegd. Deze toont op een compacte wijze de score op subthema’s binnen (een deel van) uw organisatie.
  • Ook rapportage OE-26 is toegevoegd. Dit rapport is een overzicht met knelpunten van het onderzoek met risicoberekening, maatregel(en) en eventueel de risico herberekening.

Strategiemodule

  • Binnen de strategiemodule zijn diverse rapportages toegevoegd voor meer inzage tot de ingevoerde strategieën.
  • Ook is er een wizard toegevoegd om sneller strategieën op vragen toe te kunnen passen. Hiermee kunt u snel vragen ‘Niet opvolgen’, van een vraag een ‘aandachtspunt’ maken of aangeven dat deze lokaal opgevolgd moet worden.

Algemeen Account

  • Accountbeheer met ‘algemene accounts’ is verder geoptimaliseerd.

RI&E Dossier

  • Een verzoek van diverse organisaties is ingewilligd door het RI&E-dossier dynamischer te maken. Zo wordt automatisch de fotobijlage en het (her)berekeningsrapport1 toegevoegd indien deze mogelijkheden gebruikt zijn.