Om medewerkers in uw organisatie optimaal te beschermen tegen de risico’s van het werk, moet de RI&E altijd actueel zijn. Als de omstandigheden veranderen, moet u de RI&E dus opnieuw onder de loep nemen en de RI&E actualiseren. Volgens Inspectie SZW gebeurt dat nog lang niet altijd.

Als u de risico’s in uw organisatie bekijkt, kan blijken dat er bepaalde procedures of omstandigheden veranderd zijn. Dat kan ervoor zorgen dat u een bepaald (nieuw of veranderd) risico onvoldoende in beeld heeft. In dat geval is het zaak de RI&E aan te passen aan de nieuwe situatie. Vervolgens moet u ook het plan van aanpak actualiseren.

Inspectie SZW concludeerde na controles bij 306 zorginstellingen dat die hun RI&E onvoldoende hebben aangepast aan de verandering van werkzaamheden.
Binnen de zorgsector constateerde de inspectie dat zorg steeds minder binnen zorginstellingen plaatsvindt en steeds vaker bij de patiënt thuis. Door deze verschuiving van intramurale naar extramurale zorg neemt niet alleen de zorgzwaarte toe, maar krijgen medewerkers ook sneller met agressie van cliënten te maken. Toch bleken veel werkgevers de RI&E en beschermingsmaatregelen hier (nog) niet op te hebben aangepast.

Weten hoe u dit kunt borgen? Zo blijft u ‘in control’!

Bron: Rendement