Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat veel bedrijven de Arbo-regels nog niet naleven. Volgens I-SZW heeft slechts 49 % van de bedrijven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het rapport geeft aan dat grote organisaties over het algemeen beter voldoen aan de RI&E-verplichting dan kleinere organisaties. Redenen waarom organisaties geen RI&E hebben zijn vooral te vinden aan de kenniskant omdat ze onbekend zijn met de RI&E of niet weten dat deze verplicht is. Een kleiner deel voert bewust de RI&E niet uit omdat de werkgever oordeelt dat de risico’s te klein zijn of geen prioriteit hebben.

De risico’s die zijn opgenomen in de RI&E blijken vaak compleet, alleen is er een dalende trend waarneembaar. In 2018 had 61% van de bedrijven een RI&E met alle belangrijke risico’s, tegen 79% in 2011 waar het grootste percentage gemeten is.

Conclusie van het I-SZW onderzoek Arbo in Bedrijf 2018 is dat veel organisaties een verbeterslag moeten doorvoeren aangaande de uitvoering, compleetheid en/of de actualisatie van de RI&E. Regis’t® voorziet hierin door projectmatig de RI&E uit te kunnen voeren. Indien gewenst kan KMO Solutions u begeleiden en/of de RI&E toetsen.

Bron: Arbo in Bedrijf 2018