Veel gestelde vragen

Wellicht is uw vraag al vaker gesteld.

Veel gestelde vragen2018-07-03T15:38:31+02:00

Kies uw categorie en zoek uw vraag tussen de veel gestelde vragen op.

Wat is Regis’t®?2017-10-03T14:09:38+02:00

Regis’t® is een geavanceerde internetapplicatie bedacht en ontworpen door KMO Solutions en wordt ingezet  voor het systematisch verzamelen en beoordelen van gegevens over gemaakte afspraken alsmede het in kaart brengen van ongewenste situaties. Regis’t® kan zowel omgaan met feiten (rondgang/audits) als meningen (hoe worden zaken ervaren).

Met Regis’t® worden systematisch gegevens verzameld én beoordeeld. Na beoordeling worden de knelpunten duidelijk en kunnen er maatregelen en actiepunten worden geformuleerd.

Alle communicatie vanuit Regis’t® verloopt per e-mail. Alle verantwoordelijken ontvangen automatisch bericht indien er nieuwe taken zijn. Als men een taak succesvol heeft afgesloten ontvangt de volgende persoon in de workflow automatisch bericht. Regis’t® bewaakt op verschillende niveaus (beheerder, coördinator en gebruiker) de voortgang en maakt de vele taken en gegevens inzichtelijk middels overzichtelijke rapportages.

Regis’t® is een zeer transparant systeem dat op basis van het big data principe feilloos laat zien waar de schoen wringt. U kunt Regis’t® op één locatie inzetten maar ook op meerdere locaties om zo ook geconsolideerde informatie te krijgen.

Meer informatie vindt u op de website van Regis’t®.

Wat is ZorgRie?2017-10-03T14:09:37+02:00

ZorgRie is al vele jaren het meest gebruikte instrument waarmee u uw RI&E uitvoert middels vragenlijsten voor Zorginstellingen in Nederland. ZorgRie is hét erkende branche-instrument voor zorginstellingen in de Geestelijke Gehandicaptenzorg (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ), Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en Ziekenhuizen (ZKH).

Met ZorgRie voert uw organisatie digitaal de wettelijk verplichte RI&E uit. Uw organisatie heeft de beschikking over de juiste vragenlijst voor het uitzetten van een RI&E en een instrument om geautomatiseerd tot een plan van aanpak te komen. Ook de uitvoering van de actiepunten uit het plan van aanpak wordt volledig gemonitord met ZorgRie. Dit plan van aanpak kunt u vervolgens digitaal bijwerken en beheren, zodat u altijd over de laatste stand van zaken beschikt.

Meer informatie vindt u op www.zorgrie.nl

Wat is RI&E Schoonmaak?2017-10-03T14:09:58+02:00

RI&E Schoonmaak is een instrument waarmee u uw RI&E uitvoert middels vragenlijsten voor de Schoonmaakbranche. RI&E Schoonmaak is hét branche-instrument voor de Schoonmaak.

Alle schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die aangesloten zijn bij het bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kunnen gebruik maken van de RI&E Schoonmaak.

Meer informatie vindt u op www.rieschoonmaak.nl

Wat is een RI&E?2017-10-03T14:10:17+02:00

RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Elke werkgever in Nederland is verplicht om een RI&E uit te voeren om risico’s omtrent arbeidsomstandigheden (arbo) op de werkplek in kaart te brengen (Arbowet artikel 5). Dit resulteert in een plan van aanpak waarin staat welke knelpunten zijn aangetroffen en per knelpunt staat beschreven; hoe dit wordt opgelost, wie verantwoordelijk is voor deze oplossing en voor welke datum deze oplossing gerealiseerd moet zijn.

Hoe kan ik een RI&E uitzetten in Regis’t®?2017-10-03T14:09:38+02:00

Indien u de rol als coördinator is toegewezen, kunt u een RI&E uitzetten in Regis’t®. U vindt de te nemen stappen terug in de helpfunctie binnen uw applicatie. In het kort hieronder beschreven:

 • Ga naar het tabblad Organisatie.
 • Maak uw organisatiestructuur aan. (bedrijf, afdeling en werkplek)
 • Klik op de werkplek in de boomstructuur en kies voor “RI&E toevoegen”.

Bepaal vervolgens de juiste instellingen en verantwoordelijke personen voor deze (deel)RI&E.

Waar vind ik de handleiding(en)?2017-10-03T14:09:38+02:00

Indien u ingelogd bent op Regis’t® vindt u via de link Help de documentatie van de versie waarin u werkt. Ook op onze website via Voor klanten vindt u uitgebreide documentatie.

Hoe kan het dat bepaalde functionaliteiten niet werken? Ik klik ergens op maar er gebeurt niks…2017-10-03T14:09:38+02:00

Indien u problemen ervaart met de werking van de applicatie kunt u eerst controleren of er wellicht een pop-upblokkade actief is. Per browser verschilt de werking. Hieronder staat de uitleg van Internet Explorer en Google Chrome.

Pop-ups toestaan voor Internet Explorer

 1. Ga rechtsboven naar het tandwiel.
 2. Kies voor Internetopties.
 3. Kies voor het tabblad Privacy.
 4. Kies voor Instellingen bij Pop-upblokkering.
 5. Voeg het gebruikte domein toe, bijvoorbeeld www.zorgrie.nl of www.regist.nl

Pop-ups toestaan voor Google Chrome

 1. Ga rechtsboven naar het menu via de drie stippen.
 2. Kies voor Instellingen.
 3. Kies voor Geavanceerde (onderaan de pagina).
 4. Kies voor onder het kopje Privacy en beveiliging voor Instellingen voor content.
 5. Zoek het kopje Pop-ups en kies bij het kopje Toestaan voor toevoegen.
 6. Voeg het gebruikte domein toe, bijvoorbeeld www.zorgrie.nl of www.regist.nl en kies voor Toevoegen.

Aanvullende instellingen omtrent cookies

Regis’t® werkt met zogeheten Cookies. U browser dient deze te accepteren van onze website.

Cookies bij Internet Explorer

U kunt het domein van Regis’t® toevoegen als ‘Vertrouwde websites’. Ook kunt u mogelijk het ‘beveiligingsniveau’ naar ‘Normaal tot Hoog’ aanpassen.

Cookies bij Google Chrome

Kies op het tabblad Content voor Cookies en voeg het domein van Regis’t® toe waar u gebruik van maakt.

Heeft u een andere browser of komt u er niet uit: raadpleeg dan uw systeembeheerder voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met KMO Solutions.

Hoe kan het dat ik na een tijd werken met het systeem wordt uitgelogd?2017-10-03T14:09:38+02:00

Regis’t® is een internetapplicatie. Om beveiligingsredenen verloopt een inlogsessie na ca. 30 minuten. De computer heeft dan geen activiteit geregistreerd. Om te voorkomen dat u zojuist ingevoerde gegevens kwijt raakt, adviseren wij u om regelmatig uw invoer op te slaan.

Ik heb problemen met inloggen. Hoe kan ik inloggen?2017-10-03T14:09:38+02:00

Voor ZorgRie:
http://www.zorgrie.nl/ZorgRie

Voor RieService:
http://www.regist.nl/Uneto-VNI

Voor Schoonmaak:
https://www.rieschoonmaak.nl/RAS/

Bij ieder inlogscherm kunt u via Wachtwoord Vergeten uw inloggegevens opvragen.

Indien u een Eigen Licentie heeft, heeft u een andere inlog-link nodig. Raadpleeg hiervoor uw contactpersoon binnen uw organisatie of de klantenservice van KMO Solutions: klantenservice@kmosolutions.nl of 055-5383400.

Ik heb per onderzoek twee beoordelingsmomenten beschikbaar. Hoe werkt dit?2017-10-03T14:09:38+02:00

Afhankelijk of uw RI&E toetsing verplicht is kunt u gebruik maken van 1 of 2 beoordelingsmomenten. In regel wordt het eerste beoordelingsmoment door de coördinator gebruikt en een tweede beoordelingsmoment door een kerndeskundig die de RI&E gaat toetsen. Dit kan dus ook één van onze kerndeskundigen van ons bij KMO Solutions zijn. De coördinator kan een voorstel doen, maar de beoordeling wordt altijd gestart door de persoon die verantwoordelijk is voor de vrijgave.

U kunt het beoordelingsmoment ook gebruiken indien u uw RI&E al gestart bent, maar nog iets vergeten bent of onjuist ingevuld hebt.

Is het verplicht om de RI&E te laten beoordelen?
Nee, dit bepaalt u zelf. Indien u helemaal geen beoordeling wilt uitvoeren laat u beide namen leeg bij de beoordelaar. Bijvoorbeeld indien de verantwoordelijke zelf alle stappen heeft doorlopen en weet wat er ingevuld is. U kunt dan meteen door naar het vrijgeven van de RI&E.

Wilt u slechts één beoordelingsmoment inschakelen? Laat dan de naam bij de tweede beoordelaar leeg.

Indien er iets is afgekeurd door de beoordelaar wordt de RI&E terug geplaatst naar de fase waar de eerste bewerking doorgevoerd zou moeten worden. De fasen worden vanaf daar opnieuw doorlopen en komen weer terug bij de beoordelaar voor verdere beoordeling.

Wilt u advies over uw beoordelingsmomenten? Wij helpen u graag via onze helpdesk: 055-5383400.

Waar vind ik een overzicht van de onderzoeken?2017-10-03T14:09:38+02:00

Het beste overzicht vindt u door in de rol van Coördinator op het tabblad status te klikken. Automatisch ziet u alle RI&E’s binnen uw coördinatoromgeving onder elkaar staan. Via het belletje dat vooraan de naam van het onderzoek staat kunt u ook de verantwoordelijken bekijken voor de diverse stappen.

Onderaan de pagina staan de definitief vrijgegeven onderzoeken. Met één klik op het PDF-icoon kunt u direct het RI&E-dossier opvragen met de belangrijkste rapportages.

Hoe kan ik een rapportage van een RI&E (of een deel ervan) uitprinten?2017-10-03T14:09:39+02:00

Via het tabblad ‘Overzichten’ vindt u diverse rapportages die u kunt opslaan of uitprinten. Let wel, de coördinator heeft, mits in de coördinator-rol, de toegang tot alle overzichten. In de rol als gebruiker is dit beperkt.

Ik heb geen ruimte meer voor meer RI&E’s, hoe kan ik RI&E’s verwijderen?2017-10-03T14:09:39+02:00

Indien u geen ruimte meer heeft om RI&E’s of enquêtes uit te zetten heeft u 2 opties:

 1. u verwijdert RI&E’s of enquêtes (dit kan alleen in de coördinator-rol)
  of:
 2. u vraagt bij KMO Solutions meer onderzoeken aan. Dit kan vaak al tegen geringe kosten. Een e-mail naar de klantservice is hiervoor voldoende.

Voordat u RI&E’s of enquêtes verwijdert dient u er zeker van te zijn dat u alle nodige documentatie hiervan veiliggesteld heeft op uw computer. Het belangrijkste is natuurlijk het RIE-dossier van de desbetreffende RIE die u wilt verwijderen.

Het verwijderen van een RI&E:

 1. Ga naar de organisatiestructuur in het tabblad “Organisatie”
 2. Klik de desbetreffende RI&E aan, waarna het groene scherm wordt geopend.
 3. Scroll helemaal naar beneden. Rechtsonder aan de pagina ziet u de knop verwijderen.

Controleer daarna of de organisatiestructuur nog up-to-date is.

Hoe kan ik een onderzoek verplaatsen?2017-10-03T14:09:39+02:00

Onderzoeken zijn gekoppeld aan werkplekken. Maak daarom eerst de juiste werkplek aan op de juiste plek in de organisatiestructuur, voordat u uw onderzoek gaat verplaatsen.

Klik vervolgens op het onderzoek die u wilt gaan verplaatsen. Onder “Algemeen” kunt u met het ‘pijltje omlaag’ de werkplek selecteren waarnaar u de onderzoek wilt verplaatsen. Vergeet niet onderaan de pagina op OK te klikken.

De coördinator is niet meer werkzaam bij ons, wat nu?2017-10-03T14:09:39+02:00

Indien de inloggegevens niet zijn overgedragen kunt u  gemakkelijk bij ons schriftelijk een verzoek indienen om het coördinatoraccount aan iemand anders over te dragen. Bij voorkeur ontvangen wij dit verzoek door de directeur of leidinggevende die hier beslissingsbevoegdheid over heeft. Vergeet niet om minimaal voor- en achternaam, functie en e-mailadres te vermelden.

Om dit snel voor u te regelen kunt u dit verzoek het beste per mail indienen via de klantenservice: klantenservice@kmosolutions.nl. Afhankelijk van de drukte, streven wij ernaar om dit dezelfde dag nog voor u in orde te maken.

Kan ik als coördinator een gebruiker zelf verwijderen?

Ja, dit kunt u zelf. Indien u een gebruiker wilt verwijderen kan de coördinator dit zelf. Kies voor de details van de gebruiker. Afhankelijk van de status van de taken/actiepunten kan deze worden verwijderd, gearchiveerd of dienen er eerst nog taken/actiepunten overgedragen te worden.

Hoe kan ik taken of actiepunten overdragen aan een andere gebruiker?2017-10-03T14:09:39+02:00

Wij maken hier een onderscheid in of de betreffende taken of actiepunten voortkomen uit een RI&E die is vrijgegeven of niet.

Indien vrijgegeven:

De coördinator kan in de coördinator-rol naar tabblad “Actiepunten” en klikt vervolgens in het actiepuntenmenu op Migratie. U kunt hier de desbetreffende  persoon/ RI&E/ werkplek opzoeken, waarna u de actiepunten kunt migreren naar een andere gebruiker.

 Indien de RI&E nog niet is vrijgegeven:

 1. Zorg ervoor dat de RI&E wordt afgemaakt en vrijgegeven. U kunt dan bovenstaande stappen volgen.
  of
 2. Via het beoordelingsmoment kunt u de maatregelen/actiepunten afkeuren en er vervolgens een andere gebruiker aan koppelen.
  of
 3. Ga naar het takenscherm van de RI&E (het groene instellingenscherm) en maak iemand anders verantwoordelijk voor en fase die nog niets gestart is.

 

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met de klantenservice.

Hoe kan ik een actiepunt aan iemand uitbesteden?2017-10-03T14:09:39+02:00

Ga als coördinator naar het tabblad “Actiepunten” en ga naar het actiepunt dat uitbesteed dient te worden. Klik op het actiepunt waardoor er een nieuw scherm opent. Bij ’Verantwoordelijke’ kunt u iemand anders verantwoordelijk maken. De coördinator bepaalt of deze optie is ingeschakeld.

Ik zie dat ik een vraag ben vergeten toe te voegen aan de RI&E, kan dit nog?2017-10-03T14:09:39+02:00

Dit is afhankelijk van de status van uw onderzoek.

 • Vanuit de fase Vragen is er de mogelijkheid om het onderzoek terug te sturen naar de Selectie. Sla eerst de antwoorden op de vragen op en kies voor de link boven de vragenlijst. Daarna kan de verantwoordelijke de selectie aanpassen. Antwoorden van vragen die na het gereed melden nog in de vragenlijst staan worden behouden.
 • Indien de RI&E de fase Vragen al gepasseerd is, kunt u twee opties overwegen.
  • Maak de RI&E af zoals deze is samengesteld en vul een aanvullend onderzoek in met de vragen die ontbreken.
  • Gebruik de beoordeling om deze op basis van de Selectie te retourneren. De verantwoordelijke kan vervolgens de Selectie aanpassen en het onderzoek zal de vervolgstappen automatisch doorlopen.

Indien de RI&E al is vrijgegeven is het uitzetten van een nieuw onderzoek de enige optie. U zou (afhankelijk van uw licentie) ook een Extern Aspect kunnen starten om direct losse knelpunten in te voeren.

Kan ik zelf vragen aan mijn vragenlijst toevoegen?2017-10-03T14:09:39+02:00

Dit is afhankelijk van uw licentie. Indien u gebruik maakt van een basislicentie maakt u gebruik van de standaard vragenlijst en kunt u geen vragen toevoegen. De inhoud van deze vragenlijst wordt bepaald door de beheerdersgroep.

Licentiehouders met een eigen vragendatabase kunnen wel vragen toevoegen, wijzigen of verbergen in Regis’t®.

Mijn vraag staat er niet tussen. Hoe kan ik een vraag stellen?2017-10-03T14:09:39+02:00

De helpdesk is van maandag t/m vrijdag van 8:30-12:30 en van 13:00-17:00 uur bereikbaar. Wij helpen u graag telefonisch: 055-5383400 of per mail: klantenservice@kmosolutions.nl. Indien u een vraag per mail stelt streven wij ernaar u op dezelfde dag te antwoorden.

Waarom ontvang ik e-mailberichten van jullie?2019-07-23T13:40:19+02:00

U kunt om verschillende redenen e-mailberichten ontvangen van ons.

 • U heeft zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
 • U bent klant bij ons en heeft niet aangegeven geen mail van ons te willen ontvangen.
 • U bent coördinator in Regis’t®.

Indien u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@kmosolutions.nl

Indien u als relatie geen acties van ons wilt ontvangen: klantenservice@kmosolutions.nl

Als coördinator in Regis’t® houden wij u op de hoogte van belangrijke berichten zoals updates en wijzigingen.

Wat zijn de wijzigingen in de versies van Regis’t®?2017-10-03T14:09:40+02:00

De wijzigingen die wij hebben doorgevoerd vindt u in onze releasenotes.

Hoe schrijf ik me in voor een nieuwsbrief?2019-07-23T13:39:29+02:00

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan eenvoudig via deze inschrijfpagina.

Ik ben een schoonmaakorganisatie met honderden objecten. Kan ik ook één algemene RI&E uitvoeren?2019-11-12T11:06:07+01:00

U bent verplicht om op iedere werkplek een onderzoek te doen. Dit betekent dat u één zogeheten Beleids-RI&E en een Beleidsuitvoering-RI&E dient te maken. Daarnaast dient u ook uw eigen gebouwen (kantoren, magazijnen en garages) te onderzoeken.

Voor uw schoonmaakpanden dient u voor ieder pand een onderzoek (RI&E) te doen, ook al zijn het dezelfde soort panden (bijvoorbeeld alleen kantoren). Dit moet omdat voor ieder pand aparte situaties zijn. Denk bijvoorbeeld aan de nooduitgangen, die verschillen per pand. Dit lijkt wellicht veel werk, maar u voorkomt er ook veel problemen mee. U moet er niet aan denken als een medewerker een ongeval heeft op een locatie en u geen volledige en waarheidsgetrouwe RI&E kunt overhandigen. Met RI&E Schoonmaak maakt u gebruik van een branche-instrument.

Inrichting van de RI&E

Er worden door schoonmaakorganisaties verschillende methodes gehanteerd. Zo maken ze gebruik van een geografische indeling op basis van Plaats, Straat, Klant of juist beginnen ze bij de Klant en maken ze daaronder de diverse locaties aan. Voor de objectonderzoeken wordt alleen gebruik gemaakt van groep 4 en groep 5, waarmee de risico’s van de locatie volledig onderzocht kunnen worden.

Hoe verkrijg ik een licentie RI&E Schoonmaak?2017-10-03T14:09:58+02:00

Voor het aanvragen van een licentie voor de RI&E Schoonmaak kunt u zich aanmelden via de website van de RAS (Raad voor Arbeidsomstandigheden Schoonmaak).

Welke trainingen zijn er beschikbaar?2017-10-03T14:09:58+02:00

De RAS organiseert in samenwerking met KMO Solutions een training om optimaal te leren werken met de vernieuwde RI&E Schoonmaak. De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die (dagelijks) met de RI&E Schoonmaak werken of gaan werken. Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten leren de deelnemers wat er aan de RI&E Schoonmaak is veranderd en welke (nieuwe) mogelijkheden het programma kent.

Deelnemen aan de Training RI&E Schoonmaak

Hoe kan ik deelnemen aan een training?2017-10-03T14:09:57+02:00

Indien u wilt deelnemen aan een training kunt u zich eenvoudig via het deelnameformulier aanmelden. Deze vindt u via de cursusagenda waar tevens de beschikbare dagen en extra informatie gepubliceerd staan.

Wat is een branche-RI&E?2017-10-03T14:10:17+02:00

Een branche-RI&E is een instrument of vragenlijst ontwikkeld door de brancheorganisatie(s) voor de uitvoering van de RI&E. De risico’s die in de branche-RI&E aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de desbetreffende branche. Alle branche-RI&E’s zijn opgenomen op de site www.rie.nl.

Hoe vaak moet een RI&E worden uitgevoerd?2017-10-03T14:10:17+02:00

De Arbowet vermeldt geen termijn. In de Arbowet staat dat de RI&E actueel moet zijn. In de praktijk houdt dat in dat u eens in de 4 à 5 jaar een nieuwe RI&E uitzet, of eerder als door verbouwing / verhuizing / verandering van activiteiten de RI&E niet actueel meer is. Naast het realiseren van het plan van aanpak dient uiteraard ook het plan van aanpak zelf up-to-date te zijn.

Moet ik de RI&E laten toetsen?2019-11-12T10:47:46+01:00

Ja, dit is verplicht.

KMO Solutions heeft kerndeskundigen in dienst die gecertificeerd en wettelijk erkend zijn om uw RI&E te mogen toetsen. Vraag vrijblijvend een offerte op via: verkoop@kmosolutions.nl.

Ik ben verplicht om mijn RI&E te laten toetsen. Wie mag een RI&E toetsen?2019-02-14T09:38:31+01:00

Een RI&E mag getoetst worden door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige. Er zijn 4 verschillende kerndeskundigen: de arbo-arts, de veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeid- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige).  Een kerndeskundige staat ingeschreven in een register.

KMO Solutions heeft kerndeskundigen in dienst die gecertificeerd en wettelijk erkend zijn om uw RI&E te mogen toetsen. Vraag vrijblijvend een offerte op via: verkoop@kmosolutions.nl.

Ben ik verplicht om een RI&E op te stellen voor mijn organisatie?2017-10-03T14:09:58+02:00

Iedere organisatie in Nederland is verplicht om een RI&E te hebben. Er is een uitzondering:

 • U heeft geen personeel in dienst (stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers vallen wel onder het personeel, dus u dient dan een RI&E op te stellen).

Vrijwilligers
Indien u alleen vrijwilligers in dienst heeft, hoeft u alleen een RI&E uit te voeren indien zij werken met gevaarlijke stoffen of biologische agentia.

Minder dan 40 uur aan personeel
Indien u minder dan 40 uur aan personeel heeft volstaat de checklist Gezondheidsrisico’s.

Uitzendkrachten
Indien u gebruik maakt van personeel vanuit een uitzendbureau, dan dient u een kopie van uw RI&E aan het uitzendbureau aan te bieden.

Welke trainingen zijn er beschikbaar?2017-11-22T14:29:14+01:00

Cursus Coördinator (ook geschikt als herhalingscursus)
De coördinator zorgt dat de RI&E binnen zijn of haar instelling wordt uitgevoerd. Speciaal voor de coördinator is door KMO Solutions een ééndaagse cursus ontwikkeld. RieService is betrekkelijk eenvoudig om mee te werken. Om voldoende kennis te hebben om eventuele vragen te beantwoorden en om te weten hoe u eenvoudig een (deel)RI&E uit kunt zetten is deze opleiding ontwikkeld.

Tijdens de Cursus Coördinator leert u onder andere:

 • Wat is een RI&E?
 • Hoe start u een RI&E?
 • Hoe wordt een RI&E uitgevoerd?
 • Hoe wordt een RI&E getoetst?
 • Hoe werkt de actiepuntenmodule?

Deelnemen aan de Cursus Coördinator RieService Installatie en Isolatie

Een overzicht van alle trainingen vindt u in onze cursusagenda.

Hoe verkrijg ik een licentie voor de ZorgRie?2018-09-20T09:18:33+02:00

Voor het aanvragen van een licentie voor de ZorgRie kunt u een offerte aanvragen. Ga hiervoor naar ZorgRie.

Is het mogelijk om voor onze organisatie een demo te krijgen van ZorgRie?2017-10-03T14:10:18+02:00

Wij verzorgen graag een demo voor uw organisatie. Neem hiervoor contact met ons op via : klantenservice@kmosolutions.nl.

Welke branches zijn betrokken bij ZorgRie?2019-05-02T13:15:25+02:00

De branches die betrokken bij ZorgRie zijn:

 • ActiZ (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg)
 • Zorgthuisnl (Thuiszorg)
 • GGZ Nederland (Geestelijke Gezondheidszorg)
 • NVZ (Ziekenhuizen)
 • VGN (Gehandicaptenzorg)
Hoe worden de vragenlijsten in ZorgRie actueel gehouden?2017-10-03T14:10:18+02:00

De vragen in ZorgRie worden geactualiseerd door een beheerdersgroep met daarin leden die werkzaam zijn in de vijf deelnemende branches (Verpleging en Verzorging, Thuiszorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuizen en Gehandicaptenzorg).

De beheerdersgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. Zij bepalen aan de hand van wetswijzigingen, voortschrijdend inzicht, proceswijzigingen en gebruikerservaringen of de vragenlijst aangepast moet worden. ZorgRie is een internetapplicatie. Een verandering van de vragenlijst wordt dus rechtstreeks in de software doorgevoerd en u maakt automatisch gebruik van de meest recente vragenlijst.

Kan ik met één vragenlijst de hele RI&E voor mijn organisatie uitzetten?2017-10-03T14:10:18+02:00

Voor een kleine organisatie is dat mogelijk. De meeste zorg-organisaties zijn echter complex door omvang en door specialistische processen. Daarom is het gebruikelijk om de organisatie op te splitsen in onderdelen (bijvoorbeeld locaties of zelfs op afdelingsniveau) en per onderdeel een zogenaamde ‘deel-RI&E’ uit te voeren. Al deze deel-RI&E’s bij elkaar vormen ‘de RI&E voor de gehele organisatie’.

Kan ik met één vragenlijst de hele RI&E voor mijn organisatie uitzetten?2017-10-03T14:10:17+02:00

Voor een kleine organisatie is dat mogelijk. De meeste zorg-organisaties zijn echter complex door omvang en door specialistische processen. Daarom is het gebruikelijk om de organisatie op te splitsen in onderdelen (bijvoorbeeld locaties of zelfs op afdelingsniveau) en per onderdeel een zogenaamde ‘deel-RI&E’ uit te voeren. Al deze deel-RI&E’s bij elkaar vormen ‘de RI&E voor de gehele organisatie’.

Wat is RieService I&I?2017-11-22T14:28:22+01:00

RieService Installatie & Isolatie (I&I) is al vele jaren het meest gebruikte RI&E-instrument voor de Installatie- en Isolatiebranche. Als u VCA-gecertificeerd bent, kunt u met RieService I&I ook de Functie-RI&E en Taak-Risico-Analyse (TRA) uitvoeren.

Met RieService I&I voert uw organisatie digitaal de wettelijk verplichte RI&E uit. Uw organisatie heeft de beschikking over de juiste vragenlijst voor het uitzetten van een RI&E en een instrument om geautomatiseerd tot een plan van aanpak te komen. Ook de uitvoering van de actiepunten uit het Plan van Aanpak wordt volledig gemonitord met RieService I&I. Dit plan van aanpak kunt u vervolgens digitaal bijwerken en beheren, zodat u altijd over de laatste stand van zaken beschikt.

Meer informatie vindt u op http://installatie.kmosolutions.nl

Hoe kan ik deelnemen aan een training?2017-11-22T14:29:08+01:00

Indien u wilt deelnemen aan een training kunt u zich eenvoudig via het deelnameformulier aanmelden. Deze vindt u via de cursusagenda waar tevens de beschikbare dagen en extra informatie gepubliceerd staan.

Hoe verkrijg ik een licentie voor de RieService Installatie en Isolatie?2017-11-22T14:28:47+01:00

Voor het aanvragen van een licentie voor de RieService Installatie en Isolatie kunt u een aanmeldformulier invullen.

Hoeveel onderzoeken kan ik uitzetten met RieService Installatie en Isolatie?2017-11-22T14:28:58+01:00

Met een RieService licentie (basis) kunt u 10 deel-RI&E’s/enquêtes tegelijkertijd uitzetten. Heeft u meer capaciteit nodig, dan kan uw licentie op verzoek worden uitgebreid met sets van 10 onderzoeken. Een verzoek tot uitbreiding kunt u eenvoudig per e-mail doen via klantenservice@kmosolutions.nl.

Welke trainingen zijn er beschikbaar?2017-10-03T14:10:18+02:00

Workshop voor kleine zorginstellingen

Speciaal voor zorgorganisaties met maximaal 25 medewerkers wordt de workshop ZorgRie georganiseerd. Een afgevaardigde van de zorgorganisatie vult tijdens de workshop onder deskundige begeleiding de RI&E in. Aan het einde van de dag verlaat u ons kantoor met de benodigde RI&E-rapportages onder de arm. Omdat ZorgRie een branche-erkend RI&E-instrument is, hoeft u na de workshop niet uw RI&E te laten toetsen. Tijdens de workshop maakt u tijdelijk gebruik van ZorgRie, waardoor u geen licentie ZorgRie hoeft af te nemen.

Deelnemen aan de Workshop voor kleine zorginstellingen

Tweedaagse Cursus Coördinator ZorgRie (ook geschikt als herhalingscursus)

De coördinator zorgt dat de RI&E binnen zijn of haar instelling wordt uitgevoerd. Speciaal voor de coördinator is door KMO Solutions een tweedaagse cursus ontwikkeld. ZorgRie is betrekkelijk eenvoudig om mee te werken, maar de coördinator is voor de gebruikers, die zorgdragen voor de uitvoering van de RI&E, het aanspreekpunt binnen de organisatie. Om voldoende kennis te hebben om eventuele vragen te beantwoorden en om te weten hoe u eenvoudig een (deel)RI&E uit kunt zetten is deze opleiding ontwikkeld.

Tijdens de eerste cursusdag leert u onder andere:

 • Wat is een RI&E?
 • Hoe start u een RI&E?
 • Hoe wordt een RI&E uitgevoerd?

Na de eerste cursusdag gaat u met ZorgRie aan de slag binnen uw eigen organisatie. Zo doet u ervaring op met het programma. Op de tweede dag kunnen de ervaringen met ZorgRie worden uitgewisseld en kunnen eventuele vragen door de cursusleider worden beantwoord. Vervolgens komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:

 • Hoe wordt een RI&E getoetst?
 • Hoe werkt de actiepuntenmodule?

Deelnemen aan de Tweedaagse Cursus Coördinator ZorgRie

Een overzicht van alle trainingen vindt u in onze cursusagenda.

Hoe kan ik deelnemen aan een training?2017-10-03T14:10:18+02:00

Indien u wilt deelnemen aan een training kunt u zich eenvoudig via het deelnameformulier aanmelden. Deze vindt u via de cursusagenda waar tevens de beschikbare dagen en extra informatie gepubliceerd staan.

Hoe zeg ik mijn licentie ZorgRie op?2017-12-13T14:40:38+01:00

Wij betreuren het dat u uw licentie wilt opzeggen. Wellicht kunnen wij u ondersteunen zodat u het maximale uit uw ZorgRie-licentie haalt. De klantenservice is geheel gratis.

 Wat mist u als u uw ZorgRie-licentie opzegt:

 •  24/7 Toegang tot het erkende branche-instrument in Nederland.
 • De actuele status van uw bedrijfs-RI&E en enquêtes.
 • De actuele status van plannen van aanpak van uw organisatie.
 • Indien uw organisatie maximaal 25 medewerkers heeft, vervalt de toetsingsvrijstelling.
 • Toegang tot de meest complete vragenlijst voor Zorginstellingen in Nederland.
 • Ondersteuning en kennis van de klantenservice van KMO Solutions.

Toch opzeggen?

Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend conform onze algemene voorwaarden: tenminste 1 maand voor de vervaldatum van de licentie. Zonder opzegging wordt de licentie stilzwijgend verlengd met een jaar. Van een opzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.

Opzeggen per brief:
KMO Solutions BV
Postbus 548
7300 AM Apeldoorn

Opzeggen per e-mail:
klantenservice@kmosolutions.nl

Hoe zeg ik mijn licentie RieService op?2017-11-22T14:29:21+01:00

Wij betreuren het dat u uw licentie wilt opzeggen. Wellicht kunnen wij u ondersteunen zodat u het maximale uit uw RieService-licentie haalt. De klantenservice is geheel gratis.

Wat mist u als u uw RieService-licentie opzegt:

 • 24/7 Toegang tot het meest gebruikte RI&E-instrument voor Installatie- en Isolatiebedrijven in Nederland.
 • De actuele status van uw bedrijfs-RI&E en enquêtes.
 • De actuele status van plannen van aanpak van uw organisatie.
 • Toegang tot de meest complete vragenlijst voor Installatie- en Isolatiebedrijven in Nederland.
 • Ondersteuning en kennis van de klantenservice van KMO Solutions.

Opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend conform onze algemene voorwaarden: tenminste 1 maand voor de vervaldatum van de licentie. Zonder opzegging wordt de licentie stilzwijgend verlengd met een jaar. Van een opzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.

Opzeggen per brief:
KMO Solutions BV
Postbus 548
7300 AM Apeldoorn

Opzeggen per e-mail:
klantenservice@kmosolutions.nl

Opzeggen per fax:
(+31)55-5383429