KMO Solutions adviseert en ondersteunt bedrijven en branches op het gebied van managen en borgen bij vraagstukken op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid, met als basis onze state-of-the-art software.

We realiseren ons als geen ander dat de geweldige mogelijkheden van onze software alleen ten volle benut kunnen worden als we onze relaties optimaal ondersteunen bij de inrichting en het gebruik ervan. Daarom strekt onze dienstverlening zich uit van “turn-key” tot (afroepbare) schaalbare ondersteuning (regie) en opleiding.

Bij Regis’t® ligt de nadruk op borgen (maar u kunt er ook processen mee managen). Onze software is al jaren de beste die er in de markt voorhanden is en we zijn huisleverancier van diverse brancheorganisaties en honderden toonaangevende bedrijven.

Ook met Regis’t® bepaalt u zelf hoe “breed” u wilt gaan, per KAM element afzonderlijk of integraal.

Borgen

Regis’t®

Regis't

Met Regis’t® borgt u de juiste uitvoering van al uw organisatieprocessen, ongeacht of het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn, milieu- en/of kwaliteitszorg dan wel over het aansturen en bewaken van uw administratieve processen.

Gratis aanvragen

We bieden u gratis de brochure van Regis’t® aan waarin u alles rustig kunt nalezen.

De voordelen van Regis’t®

 • 24/7/365 beschikbaar
 • Uitvoeren in eigen beheer en tempo

 • Digitaal, dus geen papieren tijger maar flexibel
 • Eenvoudig opschaalbaar naar behoefte
 • KMO Solutions geeft ondersteuning op maat
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Groot kennisnetwerk met specialisten
 • Meer dan 20 jaar ervaring
 • Uitbreidbaar met: Brandveiligheid, Milieu, Voedselveiligheid etc.

Start vandaag met Regis’t®

055 – 538 3400

Regis’t® is een geavanceerde internetapplicatie voor het systematisch verzamelen en beoordelen van gegevens over gemaakte afspraken alsmede het in kaart brengen van ongewenste situaties. Regis’t® kan zowel omgaan met feiten (rondgang/audits) als meningen (hoe worden zaken ervaren).

Met Regis’t® worden systematisch gegevens verzameld én beoordeeld. Na beoordeling worden de knelpunten duidelijk en kunnen er maatregelen en actiepunten worden geformuleerd.

Alle communicatie vanuit Regis’t® verloopt per e-mail. Alle verantwoordelijken ontvangen automatisch bericht indien er nieuwe taken zijn. Als men een taak succesvol heeft afgesloten ontvangt de volgende persoon in de workflow automatisch bericht.
Regis’t® bewaakt, op verschillende niveaus (beheerder, coördinator en gebruiker) de voortgang en maakt de vele taken en gegevens inzichtelijk middels overzichtelijke rapportages.

Dashboard

Voor de alle gebruikers van het systeem zorgt een dashboard voor een actueel takenoverzicht en ziet een gebruiker in één oogopslag of er acties gewenst zijn en zo ja, welke.

Regis’t® is een zeer transparant systeem dat op basis van het big data principe feilloos laat zien waar de schoen wringt. U kunt Regis’t® op één locatie inzetten maar ook op meer locaties om zo ook geconsolideerde informatie te krijgen.

Over de RI&E

Wat u moet weten over de RI&E:

 • De RI&E moet actueel zijn. Dus niet alleen het onderzoek, maar ook het daaruit voortkomende plan van aanpak.
 • Voor organisaties geldt een toetsingsplicht. Dit betekent dat een gecertificeerd Hoger VeiligheidsKundige uw onderzoek controleert. KMO Solutions heeft zijn eigen gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige in dienst.
 • Voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers kan een toetsingsvrijstelling actief zijn indien u gebruik maakt van een erkend branche-instrument.

Producten

In samenwerking met toonaangevende branches en bedrijven heeft KMO Solutions in de loop der jaren een aantal specifieke toepassingen van Regis’t® ontwikkeld.

ZorgRie

Erkende branche RI&E voor de Zorg (NVZ, VGN, GGZ, ActiZ en BTN)

Regis’t® Transport en Logistiek

Erkende branche-RI&E van het Sectorinstituut Transport en Logistiek

Labrisk

Branche-RI&E voor laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen.

RieService Installatie & Isolatie

De RI&E voor installatie- en isolatiebedrijven

RI&E Schoonmaak

Branche RI&E voor de Schoonmaak en Glaswas (RAS)

Arbotaken

Universeel koppelbare toepassing om arbeidsrisico’s in kaart te brengen

Regis’t® Horeca

Universele toepassing voor de Horeca om allerhande audits uit te voeren

RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een onderzoek van gevaren binnen een bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers. Hieruit volgt een Plan van Aanpak (PvA) waarmee de risico’s worden weggenomen of geminimaliseerd.

Naast het feit dat een RI&E leidt tot een prettigere werkomgeving voor de medewerker, leidt de RI&E ook tot kostenbesparing op het gebied van verzuim en incidenten. Wist u overigens dat u als werkgever verplicht bent om een RI&E uit te voeren? De RI&E is namelijk een wettelijke verplichting. In de Arbowet staat vermeldt dat iedere werkgever verplicht is om te onderzoeken aan welke risico’s zijn werknemers bloot staat.

De RI&E bestaat uit een aantal onderdelen. De meest bekende is de rondgang. Binnen de rondgang worden feiten onderzocht. Deze zijn dus controleerbaar. Naast de rondgang is het ook mogelijk om een enquête uit te voeren onder de medewerkers. Deze enquête (en dus meningen) kunt u gebruiken om een beeld te krijgen van de tevredenheid of arbo-beleving binnen uw organisatie.
Om deze gegevens te verkrijgen en te analyseren gebruikt u onze webapplicatie Regis’t®. Met Regis’t® kunt u stapsgewijs RI&E’s uitvoeren. Door de RI&E op maat uit te voeren kunt u uitgebreide analyses uitvoeren en de actiepunten daar te beleggen waar nodig. Hiermee is voor iedereen inzichtelijk welke stappen en acties ondernomen moeten worden.

Door de flexibiliteit van Regis’t® heeft u zelf de keuze. Regis’t® is als borgingsinstrument uitermate geschikt voor de RI&E voor individuele organisaties, ongeacht de omvang en het aantal locaties. Regis’t® is eenvoudig schaalbaar van zeer klein (één medewerker) tot duizenden medewerkers, verdeeld over diverse locaties, ongeacht de organisatievorm. Natuurlijk is ook maatwerk mogelijk en zorgt KMO Solutions dat systemen voldoen aan wet- en regelgeving (arbowet, aangevuld met eisen uit relevante arbobesluiten en/of cao afspraken).

Overige systemen zoals KAM, VCA, GRC en SLA

Regis’t® is universeel van opzet en daarom uitstekend inzetbaar voor alle systemen die borging behoeven. Norm elementen worden “vertaald” naar relevante vragen, waarmee risico’s in kaart kunnen worden gebracht en eisen of grenzen gecontroleerd kunnen worden.

Regis’t® is hét instrument om “compliant” te zijn en dat ook op een transparante wijze aantoonbaar te maken.

Contact

Krijg meer inzicht in de risico’s waar uw medewerkers aan bloot staan!

Advies en toetsing

KMO Solutions levert de ondersteuning die u nu nodig heeft

De flexibiliteit die KMO Solutions kan bieden, loopt van ondersteuning op afroep tot een volledige “turn-key” oplevering. De ervaring leert dat u vaak in het begin veel behoefte heeft aan ondersteuning, maar dat u deze kan afnemen op het moment dat een project is ingeregeld.

Afhankelijk van uw eigen personele capaciteit kunt daarna een project in eigen beheer uitrollen en indien blijkt dat u voor de afronding weer wat hulp (of specialistische) kennis kunt gebruiken, staan onze gecertificeerde kerndeskundigen voor u klaar om de wettelijke toetsing uit te voeren, of uw eigen deskundige bij dat proces te ondersteunen.

De flexibiliteit van KMO Solutions kunt u inroepen op elk moment dat uw eigen kennis en/of capaciteit versterkt dient te worden en omdat al uw gegevens al in onze software is opgeslagen, hebben wij nauwelijks inleertijd nodig. Vanwege het online karakter van onze software kunnen wij veel zaken ook op afstand voor u regelen, waardoor wij snel kunnen bijspringen zonder verlies van tijd en reiskosten.

Ook bieden wij u de mogelijkheid om tijdelijk medewerkers van KMO Solutions in te schakelen voor ondersteuning op locatie. Deze ondersteuning kan ook structureel plaatsvinden.

Vooral tijdens een opstartfase kan extra kennis en capaciteit vanuit KMO Solutions een proces behoorlijk versnellen en leren wij uw medewerkers “on the job” om te gaan met onze software.
Wij monitoren de voortgang en kunnen actief signaleren (en desgewenst ingrijpen) als zaken te lang blijven liggen.

Training

Opleidingen en workshops geschikt voor uw organisatie

KMO Solutions geeft al jaren praktische cursussen in haar cursusruimte in Apeldoorn. Onze cursussen zijn altijd kleinschalig van opzet (3 – 6 cursisten), waardoor er sprake is van persoonlijke aandacht en er volop gelegenheid is voor uw vragen. Op deze wijze wordt elke cursist in staat gesteld om optimaal kennis te nemen van mogelijkheden van onze softwareproducten.

Aanvang

Cursussen worden gegeven op ons kantooradres Prinses Beatrixlaan 297 te Apeldoorn. De ontvangst is rond 9.20 uur, de aanvangstijd is 9.30 uur.

Lunch

Indien een cursus een middagpauze bevat, wordt door ons voor een broodjeslunch gezorgd.

Maatwerk

Heeft u specifieke wensen (bijvoorbeeld een cursus voor uitsluitend medewerkers van uw organisatie, extra scholing voor een bepaald onderwerp of uitleg aan groepen van gebruikers), neem dan contact met ons op.

Wij verzorgen de volgende cursussen/workshops