ISS 23290 02777

Toetsing

Nadat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor jouw organisatie is opgesteld, moet deze in veel gevallen worden getoetst. KMO Solutions heeft gecertificeerde deskundigen in dienst die bevoegd zijn om elke RI&E te toetsen.

Waarom toetsing?

De Arbeidsomstandighedenwet schrijft voor dat een RI&E moet worden getoetst door een gecertificeerde deskundige. Aan de hand van een bezoek aan jouw organisatie en interviews met medewerkers controleert de deskundige of de RI&E volledig en correct is. Staan alle risico’s op de lijst en passen ze bij de organisatie? Hij bekijkt ook of de maatregelen voldoende zijn en geeft hierover advies. Je ontvangt een toetsingsdocument en aanbevelingen om te voldoen aan de richtlijnen van de wet. Daarmee is de RI&E getoetst.

Toetsen is niet altijd verplicht

Of een organisatie de RI&E moet laten toetsen, hangt af van:

  • de grootte van het bedrijf
  • de tool die gebruikt wordt voor de RI&E

Telt jullie organisatie maximaal 25 medewerkers en maak je gebruik van een erkend instrument? Dan ben je vrijgesteld van toetsing. Voor organisaties met meer dan 25 medewerkers is een toetsing altijd verplicht. Je bent altijd verplicht je RI&E te laten toetsen als je je een ‘niet erkende’ methode hebt gebruikt, ongeacht je bedrijfsgrootte.

Uitvoering combineren met toetsing

Voor organisaties kunnen we ook het complete traject van uitvoering tot toetsing voor onze rekening nemen. Als organisatie heb je dan verder nauwelijks omkijken naar de RI&E. Wij regelen de onderzoeken in, de organisatie vult de vragenlijsten in. Daarop volgt automatisch het plan van aanpak, waarna wij vervolgens afronden en de toetsing doen. Het complete traject is geschikt voor kleine én grote organisaties.

Offerte aanvragen

Efficiënt toetsingstraject met Regis’t®

Bij KMO hebben we jarenlange ervaring met RI&E-toetsing. In onze aanpak nemen wij niet alleen de wet- en regelgeving, maar juist de organisatie als uitgangspunt. Het gaat om de achterliggende gedachte hiervan. Van daaruit proberen we te voldoen aan klanteisen- en wensen.

Wil je de RI&E uitvoeren of laten toetsen?

Neem vrijblijvend contact op met KMO Solutions.

Contact 055 - 538 34 00