Het toetsen van de RI&E

Is de RI&E volledig en juist?

In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) getoetst dient te worden door een gecertificeerde deskundige. De deskundige toetst uw RI&E op volledigheid en controleert of de genomen maatregelen voldoende zijn. Onderdeel van de toetsing is een bezoek aan uw organisatie en interviews met een aantal medewerkers uit diverse lagen van uw organisatie. Uiteindelijk ontvangt u een toetsingsdocument en wellicht aanbevelingen om te voldoen aan de richtlijnen van de wet. Daarmee is uw RI&E getoetst.

Wie mag toetsen

KMO Solutions heeft gecertificeerde deskundigen in dienst die geregistreerd staan en daarmee bevoegd zijn om uw RI&E te mogen toetsen.

Toetsen is niet altijd verplicht

Indien uw organisatie maximaal 25 medewerkers heeft en u maakt gebruik van een erkend instrument, bijvoorbeeld ZorgRie, STL of RI&E Schoonmaak, dan is een toetsing niet noodzakelijk. U dient wel een RI&E uit te voeren. Wist u dat u bij KMO Solutions in een ééndaagse workshop uw RI&E kunt uitvoeren?

Verplichte toetsing

Heeft u meer dan 25 medewerkers, dan is een toetsing altijd verplicht. Ook als u een RI&E heeft uitgevoerd via een ‘niet erkende’ methode, is een toetsing verplicht. Twijfelt u of u uw RI&E moet laten toetsen? Neem gerust contact op en we zoeken het voor u uit.

Traject efficiënt laten verlopen

Uit jarenlange ervaring blijkt dat het verstandig is om in een zo vroeg mogelijk stadium de gecertificeerde deskundige te betrekken bij de uitvoering van de RI&E. Hiermee wordt er veel herstelwerk (tijd, ergernis en kosten) voorkomen. Doordat de deskundige het gehele traject begeleidt en daarmee een goede indruk krijgt van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie, zal de toetsing uiteindelijk ook efficiënt verlopen.

Onze gecertificeerde deskundigen zijn bevoegd om elke RI&E te toetsen. Met behulp van onze  RI&E-tool Regis’t® verloopt het uitvoeren en toetsen van een RI&E zeer efficiënt. Doordat in Regis’t® verschillende modules zijn ingebouwd om voor uw organisatie slimme analyses te maken, zijn onze deskundigen ook adviseur op het gebied van de verdere implementatie van de verbetervoorstellen. Deze kunnen bijvoorbeeld samengevoegd worden in centrale strategieën om zo de lokale managers te ontlasten. Het aantal actiepunten kan hiermee met tot 80% worden teruggedrongen.

Wilt u de RI&E uitvoeren? Of wilt u de RI&E laten toetsen? Neem dan vrijblijvend contact op met KMO Solutions.

Regie

De regiefunctie is de dienstverlening, waarmee KMO Solutions organisaties actief ondersteunt om de RI&E actueel te houden. Vaak wordt met goede bedoelingen gestart met het instrument en is iedereen tijdens de uitvoering van de RI&E nog wel bij de les, maar na verloop van tijd zijn er andere activiteiten die de aandacht opeisen.

Valkuilen bij het actueel houden:

Hoewel ons RI&E instrument diverse “tools” in huis heeft om gebruikers bij de les te houden, blijkt het in de praktijk voor veel organisaties lastig om deze structureel in te zetten:

  • Men vindt het lastig om elk kwartaal de draad weer op te pakken.
  • Men heeft andere prioriteiten waardoor men niet (meer) aan onderhoud toe komt.
  • Men vindt het vervelend om “collega’s” lastig te vallen.

KMO Solutions als “regisseur”

KMO Solutions kan namens uw organisatie de regie op zich nemen. We weten precies wat er gedaan moet worden en hoe we dat kunnen aansturen en bewaken. Als er vragen zijn, technisch of RI&E inhoudelijk, kunnen wij deze veelal direct beantwoorden, zo nodig leiden we de vragen verder naar de daarvoor verantwoordelijke personen.
KMO Solutions heeft geen “collegiale banden” waardoor de regie functie neutrale wijze kan worden uitgevoerd, inclusief de voortgangsbewaking en noodzakelijke rapportage(s).

Naast bovengenoemde “basis” regie, kan de regie functie worden uitgebreid, desgewenst tot een meer jaren “full-service” concept. Wij vertellen u er graag meer over.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met KMO Solutions.

055 – 538 34 00

 klantenservice@kmosolutions.nl

Advies

Bij KMO Solutions en onze collega’s van KMO Consult BV kunt u terecht voor duurzaam advies voor het managen en borgen van uw bedrijfsprocessen. Met onze kennis en ruim 20 jaar ervaring helpen we u zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te voldoen aan de steeds complexer wordende wet- en regelgeving. Managen en Borgen is een continue proces en onze software zorgt voor een perfecte en flexibele ondersteuning.

Wij maken een heldere analyse van de stand van zaken en geven een praktisch advies waar u snel mee aan de slag kunt. We helpen u met de vragenlijsten en met voorbeeldprocedures en werkinstructies brengen we uw organisatieprocessen in kaart. Op basis daarvan regelen we de software in.

Vervolgens zorgen we er voor dat de door ons geleverde systematiek niet alleen goed functioneert en wordt gebruikt, maar ook dat het onderhoud en de inhoud in een continue verbeterproces optimaal geborgd is zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

KMO Consult

KMO Solutions werkt nauw samen met KMO Consult. KMO Consult is toonaangevend (ook internationaal) op het gebied van advies voor het opzetten, implementeren, verbeteren en certificeren van managementsystemen. KMO Consult ondersteunt al onze producten en toepassingen in Nederland en daarbuiten. Kijk voor meer informatie op www.kmo-consult.nl.

Uw eigen adviseur

Wij hebben goede contacten met een groot aantal adviseurs/dealers met eigen werkgebieden en specialisaties. Neem contact met ons op en leg ons uw situatie voor. Wij zullen u dan met een geschikte adviseur in uw regio in contact brengen.

Heeft u een eigen adviseur maar maakt die nog geen gebruik van onze producten en/of toepassingen? Wij staan hem graag te woord om de toegevoegde waarde voor u en hem te bespreken.