Met ArboTaken bent u altijd ‘In Control’ met de actuele vragenlijst

Arbotaken, powered by Regis’t®

ArboTaken is een unieke internet applicatie waarmee u:

 1. arbeidsrisico’s in uw bedrijf (middels RI&E vragenlijsten) in kaart brengt en continue managed
 2. hieraan extra informatie of processen uit Arbocatalogi of uw eigen managementsysteem kunt koppelen

Met deze combinatie kunt u niet alleen de wettelijk verplichte RI&E uitvoeren, maar kunt u ook denken aan aanvullende vragen op het gebied van veiligheid, milieu, VCA, gebruiksvergunningen etc…
Vrijwel elke (branche-) RI&E heeft een eigen opzet en structuur. Organisaties hebben daarmee vaak de beperking dat de integratie van andere systemen niet mogelijk is. Daarnaast is het onmogelijk nieuwe vragen toe te voegen of een koppeling te leggen met externe informatiebronnen zoals Arbocatalogi of een eigen managementsysteem waarin beleid, procedures en instructies bijgehouden worden.

Met ArboTaken is het mogelijk om te werken met één structuur, waarbinnen eenvoudig nieuwe processen en informatiebronnen te koppelen zijn. Ook het samenbrengen van verschillende bedrijfsprocessen (of zelfs managementsystemen) is geen probleem.

Over ArboTaken

Voordelen van ArboTaken

 • Tijdbesparing
 • Nooit meer een verouderde RI&E
 • Risicobeheer wat leidt tot kostenreductie
 • Voorkomen van claims
 • Kwaliteitsverbetering in de arbozorg informatievoorziening

De vragenlijst van ArboTaken

ArboTaken bevat standaard een zeer uitgebreide RI&E vragenlijst. Nadat we uw wensen in kaart gebracht hebben, stellen we ArboTaken zo in dat de vragenlijst overeenkomt met de aard van uw organisatie en uw eventuele specifieke, aanvullende wensen. Een kerndeskundige gaat na of alle vragen voor uw organisatie binnen ArboTaken aanwezig zijn.
Als resultaat heeft u een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak kunt u vervolgens digitaal bijwerken en beheren, zodat u altijd over de laatste stand van zaken beschikt.

Werking van ArboTaken

Binnen ArboTaken wordt een RI&E in de volgende fases verdeeld:

 1. Selectie van onderwerpen.
 2. Invullen van de vragen.
 3. Voorstellen van maatregelen om knelpunten weg te nemen.
 4. Initiëren van actiepunten op basis van de maatregelen.
 5. Beoordeling van de RI&E (toetsen door een kerndeskundige).
 6. Vrijgave.

Meer informatie?

Mogelijk heeft u specifieke vragen over ArboTaken, de uitvoering van de RI&E binnen uw organisatie of de verplichting van het toetsen van de RI&E? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op!

Uitvoering van ArboTaken

Bovenstaande fases worden volgtijdelijk doorlopen. Indien tijdens de beoordeling geen goedkeuring kan worden verleend, valt de RI&E automatisch terug naar de betreffende fase. De oorspronkelijke gebruiker die deze fase heeft uitgevoerd, ziet de reden van afwijzing van de beoordelaar en kan wijzigingen aanbrengen.
Na vrijgave vindt de uitvoering van de actiepunten en de voortgangsbewaking daarvan plaats.

In afwijking op andere werkwijzen, wordt door ArboTaken pas een rapport gegenereerd nadat alle antwoorden op de vragen zijn ingegeven en nadat de relevante maatregelen met actiepunten zijn gekoppeld en/of zijn toegevoegd.
Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten rapportages te produceren, speciaal afgestemd op te bereiken doelen, zoals:

 • Gesignaleerde knelpunten met maatregelen en actiepunten kunnen in de rapportage al worden gesorteerd op prioriteiten.
 • Actiepunten kunnen per verantwoordelijke afdeling worden getoond.