Na jaren van trouwe dienst is RI&E Schoonmaak toe aan een vernieuwing.

De nieuwe RI&E Schoonmaak is beschikbaar vanaf dinsdag 7 juli. Om dit mogelijk te maken is op maandag 6 juli de website www.rieschoonmaak.nl niet beschikbaar.

De nieuwe RI&E Schoonmaak zal eenvoudiger in gebruik zijn. Extra aandacht is besteed aan de toegankelijkheid en het gebruikersgemak. Dit heeft geleid tot een hele nieuwe uitstraling.

RI&E Schoonmaak is de erkende RI&E voor

alle schoonmaak- en glazenwassersbedrijven in Nederland.

Al een account? RI&E Schoonmaak

Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Het is wettelijk verplicht om de risico’s van de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen en deze waar nodig te verbeteren. Goede arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk om veilig en gezond te kunnen werken. Dit draagt bij aan de motivatie en productiviteit van de medewerkers en voorkomt ongevallen en verzuim.

RI&E Schoonmaak is een erkend branche-instrument. Alle werkgevers in de Schoonmaak- en glazenwassersbranche, die aangesloten zijn bij het bedrijfspensioenfonds, kunnen een inlogcode aanvragen en hier gebruik van maken.

Aanvragen

Internetapplicatie, altijd beschikbaar

Vragenlijsten zijn flexibel te gebruiken

E-mailbericht bij nieuwe taken/acties

Diverse rapportages exporteerbaar naar pdf

Deskundige helpdesk

Verschillende RI&E’s

Als schoonmaakbedrijf is het belangrijk om een aantal RI&E’s te hebben:

In de beleidsRI&E wordt gevraagd naar maatregelen op beleidsniveau, bijvoorbeeld of u een contract met een Arbodienst of bedrijfsarts heeft geregeld.

Hier wordt gevraagd naar de uitvoering van verplichtingen, bijvoorbeeld of u maatregelen neemt om werkstress te voorkomen.

Hier wordt gevraagd naar bijvoorbeeld de inrichting van uw eigen kantoor en de veiligheid in uw magazijn.

Veel verplichte vragen zijn in bovenstaande RI&E’s al aan de orde geweest, er blijven echter nog een beperkt aantal vragen over die per object beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld of de medewerker in het pand voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tot zijn beschikking heeft.

Het uitzetten en invullen van een RI&E

  • Het uitzetten van de RI&E. Dit gebeurd meestal door de coördinator.
  • Het invullen van de RI&E. Dit gebeurd meestal door een gebruiker. De gebruiker is iemand die het betreffende object goed kent.
  • Nadat de gebruiker het plan van aanpak heeft gemaakt, komt de RI&E meestal terug bij de coördinator. Hij of zij kan zo nodig een beoordeling doen en de RI&E vrijgeven.

Trainingen en workshops

Training RI&E Schoonmaak

De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die (dagelijks) met de RI&E Schoonmaak werken of gaan werken. Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten leren de deelnemers welke mogelijkheden RI&E Schoonmaak kent.

Aanmelding Training RI&E Schoonmaak

Workshop Glas/Gevelreiniging

OSB en de RAS organiseren in samenwerking met KMO Solutions een training om optimaal te leren werken met de vernieuwde RI&E Schoonmaak. De training is speciaal ontwikkeld voor glazenwasbedrijven.

Aanmelden Workshop Glas/Gevelreiniging

Binnenkort:

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Contact

Voor vragen over RI&E Schoonmaak of over het aanvragen van inloggegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat van de RAS via info@ras.nl of 073 – 62 00 460.

Voor vragen over het gebruik van het instrument kunt u uiteraard contact opnemen met KMO Solutions via 055 – 53 83 413

* De RAS en KMO Solutions werken samen om de RI&E Schoonmaak voor u beschikbaar te stellen. De RAS en KMO Solutions zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen, niet aan derden verstrekken en deze uitsluitend gebruiken om u te informeren over de RI&E Schoonmaak.