Al een account? RI&E Schoonmaak | ZZP-ers

RI&E Schoonmaak is de RI&E voor alle schoonmaak en glazenwassersbedrijven in Nederland.

Start vandaag

Deelnemen

RI&E Schoonmaak is de applicatie voor de uitvoering van de RI&E voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven in Nederland.

Aanmelden

Zelfstandige zonder personeel

Bent u een zelfstandige zonder personeel in de Glas- en Gevelreiniging.
Maak dan gebruik van de omgeving speciaal voor u.

Aanmelden voor ZZP-ers

Training

KMO Solutions organiseert een training om optimaal te leren werken met de RI&E Schoonmaak.

Bekijk de mogelijkheden

OVER RI&E SCHOONMAAK

Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

RI&E Schoonmaak is al jaren dé branche-RI&E voor alle schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die aangesloten zijn bij het bedrijfspensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwasserbedrijf. U kunt de RI&E Schoonmaak gratis gebruiken. U heeft alleen een inlogcode nodig.

In 2016 zijn de vragenlijsten van RI&E Schoonmaak geactualiseerd en is erkenning opnieuw verleend.

Met RI&E Schoonmaak voert u digitaal de wettelijk verplichte RI&E uit binnen uw organisatie. RI&E staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In de RI&E doet een werkgever onderzoek naar mogelijke knelpunten in de arbeidsomstandigheden én probeert hij deze te verbeteren. Goede arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk om veilig en gezond te kunnen werken. Ze dragen positief bij aan de motivatie en productiviteit van medewerkers. Daarnaast wil een werkgever weten waar de risico’s liggen zodat hij bijvoorbeeld verzuim door slechte arbeidsomstandigheden of zelfs -ongevallen kan voorkomen.

U kunt gebruik maken van de specifieke RI&E Schoonmaak vragenlijst. Uit deze vragenlijst selecteert u de vragen die van toepassing zijn voor uw organisatie. Als resultaat heeft u een Plan van Aanpak. Als er een OR of PVT in uw organisatie is dient u dit Plan van Aanpak ter instemming aan hen voor te leggen. U kunt het vervolgens digitaal bijwerken en beheren, zodat u altijd over de laatste stand van zaken beschikt. De documenten kunnen ook gebruikt worden bij het informeren en voorlichten van uw werknemers.

Bent u zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) in de Glas- en Gevelreiniging?
Dan is er een gedigitaliseerde omgeving met alleen de vragen omtrent het veilig werken op hoogte binnen de Glas- en Gevelreiniging.

Aanmelden voor ZZP-ers

Alle schoonmaak- en glazenwassersbedrijven die aangesloten zijn bij het bedrijfspensioenfonds Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kunnen met RI&E Schoonmaak werken. U heeft alleen een inlogcode nodig. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanmelden voor Werkgevers

RI&E Schoonmaak APP

snap1115

Speciaal voor gebruikers die veel op locatie vragenlijsten moeten beantwoorden, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van RI&E Schoonmaak APP. Met de APP kunt u op locatie een selectie maken of de vragenlijst invullen, zonder dat een internetverbinding hierbij noodzakelijk is.

Hoe vind ik de app?

Voor RI&E Schoonmaak APP is ook een handleiding.

Voordelen van RI&E Schoonmaak

Gebruik maken van RI&E Schoonmaak heeft een groot aantal voordelen:

  • RI&E Schoonmaak is een internetapplicatie, u kunt er dus op iedere computer met een internetverbinding mee werken.
  • De vragenlijsten zijn digitaal, dus u heeft een grote flexibiliteit in het uitzetten van de RI&E.
  • Van nieuwe taken krijgt u of uw collega automatisch een e-mailbericht.
  • Binnen RI&E Schoonmak zijn meer dan 70 verschillende rapportages beschikbaar. Deze kunt u exporteren naar diverse extensies.
  • Bij deelname aan de RI&E Schoonmaak, heeft u toegang tot de klantenservice van KMO Solutions.

VRAGENLIJST en STAPPENPLAN

 De vragenlijst van RI&E Schoonmaak

RI&E Schoonmaak bestaat uit verschillende delen.

De beleidsvragen worden op centraal niveau in de organisatie ingevuld.

De vragen over beleidsuitvoering worden voor kleinere bedrijven ook op centraal niveau ingevuld; grotere bedrijven kunnen deze op bijvoorbeeld regio of onderdeelniveau invullen.

Deel 3 gaat over de eigen gebouwen.

Deel 4 is facultatief, hierin kan een overzicht van de objecten gemaakt worden.

In deel 5 zitten vragenlijsten van de verschillende soorten objecten. Per object dient een RI&E gemaakt te worden.

Tot slot is er nog deel 9. Dit deel is speciaal ingericht voor de glas- en gevelreiniging om een rapport te kunnen genereren dat aangeboden kan worden aan de opdrachtgever.

 De uitvoering van de RI&E

Voor de RI&E doorloopt u de volgende stappen:

In deze stap selecteert u de onderwerpen die van toepassing zijn.

Van ieder onderwerp dient u één of meerdere vragen te beantwoorden.

Nadat de vragen beantwoordt zijn, zijn de knelpunten bekend. Per knelpunt doet u een voorstel om knelpunten weg te nemen. Op basis van deze maatregelen initieert u actiepunten.

In de beoordeling kan het plan van aanpak getoetst worden door een kerndeskundige. U dient in deze fase ook overleg te voeren (instemming te vragen aan) met de OR/ PvT over het plan van aanpak.

Indien tijdens de beoordeling geen goedkeuring kan worden verleend, valt de RI&E automatisch terug naar de betreffende fase. De oorspronkelijke gebruiker die deze fase heeft uitgevoerd, ziet de reden van afwijzing van de beoordelaar en kan wijzigingen aanbrengen

Na de vrijgave in Fase 6 is de RI&E afgerond en wordt gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak en vindt voortgangsbewaking van de actiepunten plaats.

In afwijking op andere werkwijzen, wordt door RI&E Schoonmaak pas een rapport gegenereerd nadat alle antwoorden op de vragen zijn ingegeven en nadat de relevante maatregelen met actiepunten zijn gekoppeld en/of zijn toegevoegd.
Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten rapportages te produceren, speciaal afgestemd op te bereiken doelen, zoals:

  • Gesignaleerde knelpunten met maatregelen en actiepunten kunnen in de rapportage al worden gesorteerd op prioriteiten.
  • Actiepunten kunnen per verantwoordelijke afdeling worden getoond.
  • Voortgang Plan van Aanpak voor overleg met OR of PvT.

CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Workshop Glas/Gevelreiniging

OSB en de RAS organiseren in samenwerking met KMO Solutions een training om optimaal te leren werken met de vernieuwde RI&E Schoonmaak. De training is speciaal ontwikkeld voor glazenwasbedrijven.

Aanmelden Workshop Glas/Gevelreiniging

Training RI&E Schoonmaak

De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die (dagelijks) met de RI&E Schoonmaak werken of gaan werken. Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten leren de deelnemers welke mogelijkheden RI&E Schoonmaak kent.

Aanmelden Training RI&E Schoonmaak

Binnenkort:

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Contact

Voor vragen over RI&E Schoonmaak of over het aanvragen van inloggegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat van de RAS via info@ras.nl of 073 – 62 00 460.

Voor vragen over het gebruik van het instrument kunt u uiteraard contact opnemen met KMO Solutions via 055 – 53 83 413

* De RAS en KMO Solutions werken samen om de RI&E Schoonmaak voor u beschikbaar te stellen. De RAS en KMO Solutions zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen, niet aan derden verstrekken en deze uitsluitend gebruiken om u te informeren over de RI&E Schoonmaak.