Reeds klant? Inloggen

Maak gebruik van de RI&E applicatie voor Installatie en Isolatie in Nederland.

Start vandaag

Deelnemen

RieService Installatie en Isolatie is de applicatie voor de uitvoering van de RI&E!

Aanmelden

Prijzen

Start vandaag nog met de uitvoering van de RI&E.
Kies de licentie die voor uw past.

Bekijk de licenties

Toetsing

Voor organisaties met meer dan 25 medewerkers is de toetsing van de RI&E door een gecertificeerde Arbodeskundige verplicht. Ook hoort VCA-certificering tot de opties!

Vraag naar de mogelijkheden

RieService Installatie & Isolatie (I&I) is al vele jaren de meest gebruikte RI&E voor de Installatie- en Isolatiebranche. Als u VCA-gecertificeerd bent, kunt u met RieService I&I ook de Functie-RI&E, Taak Risico Analyse en de Project-RI&E uitvoeren.

Met RieService I&I voert u digitaal de wettelijk verplichte RI&E uit binnen uw organisatie. U kunt gebruik maken van de specifieke RieService-vragenlijst. Uit deze vragenlijst selecteert u de vragen die van toepassing zijn voor uw organisatie. Als resultaat heeft u een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak kunt u vervolgens digitaal bijwerken en beheren, zodat u altijd over de laatste stand van zaken beschikt.

Registreren

Over RieService Installatie en Isolatie

Functie RI&E

Indien u VCA-gecertificeerd bent, kunt u met RieService I&I ook de Functie RI&E uitvoeren. Hiermee heeft u alle verbeterpunten binnen hetzelfde systeem en werkt u met dezelfde methodiek!

Voordelen van RieService I&I

Gebruik maken van RieService I&I heeft een groot aantal voordelen:

 • RieService I&I is een internetapplicatie, u kunt er dus op iedere computer met een internetverbinding mee werken.
 • De vragenlijsten zijn digitaal, dus u heeft een grote flexibiliteit in het uitzetten van de RI&E.
 • Van nieuwe taken en actiepunten krijgt u of uw collega automatisch een e-mailbericht.

 • Binnen RieService Installatie & Isolatie zijn meer dan 70 verschillende rapportages beschikbaar. Deze kunt u exporteren naar diverse extensies.

 • U heeft de mogelijkheid om ook eigen vragenlijsten te gebruiken.

 • Bij deelname aan RieService I&I, heeft u toegang tot de Klantenservice van KMO Solutions.

Training

KMO Solutions geeft geregeld cursussen voor bedrijven binnen de Installatie- en Isolatiebranche. Tijdens de cursus leert u in één dag met het instrument werken en daarna gaat u zelf aan de slag binnen uw organisatie. U kunt zich aanmelden via het formulier.

Uw RI&E laten toetsen

KMO Solutions heeft gecertificeerde Arbodeskundigen in dienst die uw RI&E kunnen laten toetsen. Naast de specialistische kennis van onze veiligheidskundigen zijn zij ook zeer vertrouwd met RieService I&I. Een ideale combinatie om de toetsing soepel en goed te laten verlopen. Vraag naar de mogelijkheden via 055 – 538 34 14 of doe uw verzoek via het contactformulier.

De vragenlijst van RieService I&I

In een centrale database worden de vragenlijsten beheerd. De vragen zijn slim ingedeeld om straks bij het samenstellen van de RI&E adequate vraagselecties mogelijk te maken. 
Aan elke vraag zijn alle beheersaspecten gekoppeld in de vorm van risico, prioriteit en mogelijke maatregelen, zodat tijdens de RI&E aan de hand van de gegeven antwoorden de rapportages al intelligent kunnen worden opgebouwd. 
De vragenlijsten zijn voor alle betrokken partijen via internet toegankelijk.

De uitvoering van de RI&E

Binnen RieService I&I wordt een RI&E in de volgende fases verdeeld:

 1. Selectie van onderwerpen.
 2. Invullen van de vragen.
 3. Voorstellen van maatregelen om knelpunten weg te nemen.
 4. Initiëren van actiepunten op basis van de maatregelen.
 5. Beoordeling van de RI&E (toetsen door een Arbo-kerndeskundige).
 6. Vrijgave.

Bovenstaande fases worden volgtijdelijk doorlopen. Indien tijdens de beoordeling geen goedkeuring kan worden verleend, valt de RI&E automatisch terug naar de betreffende fase. De oorspronkelijke gebruiker die deze fase heeft uitgevoerd, ziet de reden van afwijzing van de beoordelaar en kan wijzigingen aanbrengen.
Na vrijgave vindt de uitvoering van de actiepunten en de voortgangsbewaking daarvan plaats.

In afwijking op andere werkwijzen, wordt door RieService I&I pas een rapport gegenereerd nadat alle antwoorden op de vragen zijn ingegeven en nadat de relevante maatregelen met actiepunten zijn gekoppeld en/of zijn toegevoegd.
Dit maakt het mogelijk om verschillende soorten rapportages te produceren, speciaal afgestemd op te bereiken doelen, zoals:

 • Gesignaleerde knelpunten met maatregelen en actiepunten kunnen in de rapportage al worden gesorteerd op prioriteiten.
 • Actiepunten kunnen per verantwoordelijke afdeling worden getoond.

Extra: V&G plan

Via het V&G plan kunt u een programma ophalen om V&G (Veiligheid en Gezondheid) plannen in te vullen.
Plaats dit bestand op een locatie waar u hem snel terug kunt vinden. Door het bestand te openen krijgt u tevens instructies over het gebruik van het programma.

Prijzen en mogelijkheden

I&I Basis

119,-ex. BTW. jaarlijks
 • Jaarlicentie
 • Internetapplicatie
 • Middelgrote organisaties
 • 10 onderzoeken
 • 1 coördinator
 • Wettelijke toetsing via KMO Solutions

I&I Basis + Functie RI&E

129,-ex. BTW. jaarlijks
 • Jaarlicentie
 • Internetapplicatie
 • Kleine en middelgrote org.
 • 10 onderzoeken
 • 1 coördinator
 • Extra vragengroep ‘Functie RI&E’
 • Wettelijke toetsing via KMO Solutions

I&I Eigen Licentie

op aanvraag
 • Jaarlicentie
 • Internetapplicatie
 • Grotere organisaties
 • Onbeperkt aantal onderzoeken
 • Meerdere coördinatoren mogelijk
 • Extra vragengroep ‘Functie RI&E’
 • Wettelijke toetsing via KMO Solutions