Extra vragen in Regis't® omtrent corona (covid-19)

Gettyimages 1124347630 170667A

Extra vragen in Regis't® omtrent corona (covid-19)

Sinds 13 maart 2020 zijn er coronamaatregelen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en het toepassen van hygiënemaatregelen. KMO Solutions heeft voor iedere licentie extra vragen toegevoegd omtrent de te nemen maatregelen omtrent corona.

Marcel van Loon

Marcel van Loon
08-06-2020

Sinds 13 maart 2020 zijn er Coronamaatregelen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en het toepassen van hygiënemaatregelen. Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft de werkgever een zorgplicht, die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. Kortom; de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De risico’s rondom Corona moeten dus ook zijn opgenomen in de RI&E.

In de afgelopen periode is er een nieuwe vragenset ontwikkeld die specifiek gericht is op de risico’s met betrekking tot het Corona-virus. Veel is bekend over het virus, maar veel is ook nog onbekend. In de vragenset komen de belangrijke onderwerpen aan bod. Bij het samenstellen hebben wij ons gebaseerd op onderzoeken van het RIVM, de WHO en samenwerkingspartners van deze organisaties.

U kunt de Covid-19 vragenlijst als aanvullende RI&E gebruiken. U hoeft dus niet de volledige RI&E te herzien. U heeft zelf de mogelijkheid om te bepalen op welk 'niveau' u de vragenlijst voor uw organisatie of per locatie uit te zetten.

Daarnaast is het wenselijk om dit proces te bespreken met de Ondernemingsraad (OR), preventiemedewerker(s) en de directie. Het draagvlak voor de getroffen maatregelen zal hierdoor toenemen.

Succes met het uitzetten van de RI&E! Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met KMO Solutions. En tenslotte: blijf gezond.

Veel gestelde vragen

Waar vind ik de extra vragen over Corona?

De extra vragen over Corona staan in groep 19. Covid-19. Er is voor deze aparte groep gekozen zodat je in een keer de juiste vragenset kan kiezen. We adviseren de vragenlijst per locatie (of eventueel per afdeling) te gebruiken. Leg de vragen dus niet voor aan individuele medewerkers. Bij het starten van deze aanvullende RI&E zal je zien dat er een extra groep beschikbaar (19. Covid-19) is.

Voor organisaties die gebruik maken van scopes, kunnen kiezen voor de 'basis'-scope. Daarna is Groep 19 beschikbaar.

Stappenplan

  • Log in als coördinator. Zorg dat je de groene tabbladen ziet.
  • Kies voor het tabblad organisatie.
  • Kies voor de gewenste werkplek van het nieuwe onderzoek.
  • Start hier een nieuwe RI&E (onderzoek)
  • Geef het onderzoek een naam, bijvoorbeeld Aanvulling Corona
  • Kies tussen de groepen alleen voor groep 19. Covid-19 (organisaties die gebruik maken van Scopes dienen te kiezen voor de 'basis'-scope).
  • Bepaal de overige instellingen van de RI&E en kies voor OK.
  • De aangewezen verantwoordelijke start met de selectie. Hierin is slechts 1 aspect beschikbaar en worden automatisch alle vragen omtrent corona gesteld.
  • Rond de selectie af.
  • De vragen kunnen nu ingevuld worden.

Hoe krijg ik toegang tot de Corona-vragen?

De extra vragen zijn beschikbaar voor de meeste applicaties van KMO Solutions. Zijn de vragen nog niet beschikbaar? Neem contact op met de klantenservice en wij zullen de vragenlijsten zo snel mogelijk aan je beschikbaar stellen.

Wat zijn de kosten die aan deze vragenlijst verbonden zijn?

Er zijn geen extra kosten aan verbonden. De vragenlijst is een extra service van KMO Solutions. Op basis van informatie van het RIVM, WHO en andere gezondheidsorganisaties is deze vragenlijst tot stand gekomen.

Moet ik deze aanvullende RI&E laten toetsen?

Het is noodzakelijk om deze aanvulling te laten toetsen. Bij een toetsing (deel- of compleet) zullen onze gecertificeerde Arbo-deskundigen covid-19 meenemen als onderdeel van de toetsing.

Mijn vraag staat er niet tussen!

Neem tijdens kantoortijden contact op met de klantenservice.