Week van de RI&E 2020: Korting op Nulmeting en Regie

Week Van De Rie 2020

Week van de RI&E 2020: Korting op Nulmeting en Regie

De week van de RI&E is dit jaar van 21 tot en met 25 september 2020! Tijdens deze week is er uitgebreid aandacht voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie, oftewel de RI&E. Dat niet alleen, dit jaar staat de ondernemer centraal. In deze week biedt KMO Soutions een spectaculaire kortingsactie aan!

Marcel van Loon

Marcel van Loon
06-08-2020

Nadat er gevreesd werd dat de week van de RI&E geen doorgang kon vinden dit jaar dankzij Corona, is het toch gelukt om het van juni te verzetten naar

21 tot en met 25 september 2020!

Tijdens deze week is er uitgebreid aandacht voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie, oftewel de RI&E. Dat niet alleen, dit jaar staat de ondernemer centraal. Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers waarschijnlijk één van de meest onzekere tijden ooit geweest en het belang van de veiligheid van de werknemers is nog nooit zo vaak besproken als in 2020.

Op welke manier heeft dit een relatie met de RI&E? De RI&E helpt om gestructureerd arbeidsrisico’s inzichtelijk te maken en om een plan van aanpak te maken om de risico’s te verminderen of voorkomen. De RI&E draagt hiermee bij aan een hogere werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Daarnaast kan een goede RI&E op langer termijn zorgen voor kostenbesparing, zie onderstaande pagina en bijbehorende video.

Voor ons is dit de aanleiding om in de week van de RI&E twee kortingsacties aan te bieden. Zowel bij een nulmeting als bij de regiefunctie, ontvangt u 15% korting wanneer in de week van de RI&E een offerte aanvraag gedaan wordt voor de twee genoemde diensten.

  • Nulmeting: Een nulmeting heeft als doel vast te stellen op welke wijze uw organisatie de RI&E het beste uit kan voeren en actueel kan houden. Wij ondersteunen de organisatie bij het komen tot een volledige en betrouwbare RI&E voor de gehele organisatie. Onze deskundigen komen langs om de organisatie te leren kennen en zullen o.a. interviews afnemen om de huidige situatie in kaart te brengen, gevolgd door ons advies voor de implementatie van de RI&E.
  • Regiefunctie: De regiefunctie is de dienstverlening waarmee KMO Solutions de organisatie ondersteunt om de RI&E actueel te houden. Wij bieden ondersteuning aan de preventiemedewerker met als doel de benodigde kennis met betrekking tot Arbeidsomstandigheden te vergroten. Samen zorgen we ervoor dat de organisatie ‘in control’ komt en blijft ten aanzien van de arbeidsrisico’s waar de medewerkers dagelijks mee te maken hebben.