KMO Headerbeeld Zorg

Jullie RI&E in één dag uitgevoerd

Wat is een RI&E? Hoe voer je een RI&E uit? En wat staat er in je plan van aanpak? Onze veiligheidskundigen nemen in één dag het RI&E stappenplan in onze software met jullie door. Aan het einde van de dag is jullie RI&E afgerond. Dan kunnen jullie je kostbare tijd weer besteden aan de cliënten.

Iedere zorgorganisatie in Nederland heeft dezelfde wettelijke verplichting, het opstellen van de Arbo en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De inspectie SZW kan hierop controleren, maar ook een verzekeraar of zorgkantoor kan om een actuele en goedgekeurde RI&E vragen. Maar misschien nog wel het belangrijkste; je zorgt voor een veilige werkomgeving van jouw medewerkers, leveranciers en collega’s. Zo zorgen we er samen voor dat alle collega’s na een werkdag weer veilig thuis komen.

Trainingen & workshops

Wat is een plan van aanpak?

Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) breng je de arbeidsrisico’s van jouw medewerkers in kaart. Het resultaat van een RI&E is een Plan van Aanpak waarin staat hoe jullie van plan zijn om de aangetroffen risico’s op te lossen.

Inspectie SZW over de RI&E

Je RI&E laten toetsen?

Een RI&E dient getoetst te worden door een Arbokerndeskundige. Zorgorganisaties met maximaal 25 medewerkers hebben echter een toetsingsvrijstelling indien gebruik wordt gemaakt van ZorgRie. Wij hebben namelijk de branche-erkenning waardoor jullie vrijgesteld zijn van de toetsing. Zo is het nog gemakkelijk om je RI&E uit te voeren en af te ronden.

IN ÉÉN DAG DE RI&E UITVOEREN

In één dag voer je de RI&E voor jouw zorgorganisatie uit. Bij deze workshop zit een doorlopende licentie op ZorgRie Instap, zodat ook jij kan borgen dat de actiepunten, die zijn voortgekomen uit de RI&E, worden uitgevoerd. Tijdens de workshop voeren we samen de RI&E uit. Voor de workshop hoef je niets voor te bereiden of mee te nemen. Het is wel belangrijk dat je voor de workshop op de hoogte bent van de arbo-situatie binnen jouw organisatie.

Afgelopen tijd hebben we gemerkt dat de Arbowet en de Arboregelingen flinke aandacht krijgt van de overheid. Dit heeft als gevolg dat er, meer dan ooit, veranderingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsveiligheid. Om te borgen dat werkgevers in deze dynamische omgeving blijven voldoen aan wet- en regelgeving, bieden wij nu bij elke workshopdeelnemer een licentie op ZorgRie Instap aan. Op die manier kan je als organisatie zelf wijzigingen doorvoeren, de RI&E vernieuwen en/of uitbreiden wanneer de situatie daar om vraagt.

Het kan voorkomen dat je in het verleden bij ons een workshop hebt gevolgd en deze zonder licentie beschikbaar was. In de praktijk hebben we gezien dat de uitvoering van de actiepunten vaak blijft liggen en het meegegeven plan van aanpak (in Excel) niet structureel uitgevoerd wordt. De werkomgeving wordt hierdoor niet veiliger, gezonder en prettiger voor de medewerker. En precies dát is het doel van de RI&E. Veel organisaties schoten hun doel dus voorbij omdat het Excel-bestand niet voldoende ondersteunt in het gebruiksgemak en het weer een ouderwetse ‘papieren tijger’ wordt.

Wat zijn de kosten om de RI&E in één dag uit te voeren?

ZorgRie is het branche-erkende RI&E-instrumenten voor zorgorganisaties. De Instap-licentie is speciaal gericht op zorgorganisaties met minder dan 26 medewerkers. Dit is een doorlopende jaarlicentie.

€ 990 excl. btw (inclusief licentie ZorgRie Instap)

Geen behoefte aan verlenging? Geef dit direct schriftelijk door bij onze klantenservice en de licentie zal na één jaar afgelopen zijn.

Let op; wij hanteren bewaartermijnen en verwijderen de data na beëindiging van de licentie. Het is hierdoor niet mogelijk om na afloop van de licentie op een later moment weer een licentie af te sluiten met daarbij de voorheen ingevoerde gegevens. Zorg dat je voor het aflopen van de licentie rapportages uit ZorgRie hebt gehaald om een papieren versie te houden van de RI&E en het Plan van Aanpak voor intern en extern gebruik!

RI&E in één dag

Wat is een RI&E? Hoe voer je een RI&E uit? En wat staat er in je plan van aanpak? Onze veiligheidskundigen nemen in één dag het RI&E stappenplan in onze software met jullie door. Aan het einde van de dag is jullie RI&E afgerond. Dan kunnen jullie je kostbare tijd weer besteden aan de cliënten.

Trainingen & workshops