Home Office 336373 600

Case: Test je thuiswerkplek

De effecten van het Corona-virus zijn voor elk bedrijf anders maar het is in ieder geval duidelijk dat iedereen die thuis kán werken, dit ook moet doen. Op het moment zal u veel verschillende prioriteiten hebben en de situatie van de thuiswerkers zal niet hoog op dit lijstje staan, begrijpelijk in onzekere tijden als deze. Wij willen u ondersteunen bij de invulling van de thuiswerkplekken van uw werknemers.

Dianthe van der Krift
20-03-2020

Ben ik hier ook verantwoordelijk voor?

Jazeker! Als werkgever draagt u de zorgplicht voor een veilige werkplek, waar de werkplek van uw werknemer dan ook mag zijn. U bent als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om een werkplek beschikbaar te stellen die voldoet aan de Arbowet, ook als de werknemers thuis werken. Wanneer u kunt aantonen dat u zich er bewust van bent en maatregelen heeft getroffen, door bijvoorbeeld onze dienst aan te bieden aan uw werknemers, maakt u al een enorme stap in de goede richting.

Moet ik nu een RI&E bij iedereen thuis uit gaan voeren?

Nee, zeker niet. We kunnen niet van u verlangen om te zorgen dat er voldoende blusmiddelen bij de werknemers thuis hangen of dat de weg van de vluchtroute te allen tijde vrij is. Maar wat betreft ergonomie van de werkplek gelden thuis wel dezelfde regels als op kantoor. Investeer in de gezondheid van uw medewerkers, het Corona-virus laat zien hoe belangrijk uw mensen zijn voor uw bedrijfscontinuïteit. Zorg er voor dat medewerkers zich via deze weg bewust worden zodat letsel op langere termijn voorkomen wordt!

Moet ik nu gaan investeren, ik heb al geen idee wat de gevolgen van het Corona-virus voor invloed gaan hebben op mijn organisatie?

We geven tips en advies onder het mom ‘roeien met de riemen die we hebben’. Uiteraard staat het u altijd vrij om te investeren in laptophouders, bureaustoelen etc.

Interesse? Mail een foto naar testjewerkplek@kmosolutions.nl of tag @kmosolutions op twitter en we zullen u vrijblijvend van advies voorzien!
Tip; laat de preventiemedewerker het contact met ons zoeken, dan maken we er een leerproces van voor de preventiemedewerker.