Building Covered With Fog 2973102

Legionella lift mee met Corona

Niemand kan om het Corona-virus heen. Premier Rutte spreekt over ‘het nieuwe normaal’. Maar terwijl wij ons aan ‘het nieuwe normaal’ aanpassen, brengt Corona ook andere risico’s met zich mee. Risico’s waar u wellicht nog niet bij stil heeft gestaan. Veel kantoren staan leeg en voorzieningen, zoals zwembaden en sauna’s, mogen niet gebruikt worden. In combinatie met stijgende buitentemperaturen zorgt dit voor een vergrote kans op de vorming van legionella. Legionella lift dus mee op de Corona maatregelen. Legionellaspecialisten spreken daarom al gekscherend over Coronella.

Dianthe van der Krift
10-04-2020

Wat veroorzaakt legionella
Wanneer water in een leiding voor langere tijd stilstaat, is het water niet meer vers. Dit kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Een mogelijk gevolg hiervan is de vorming van legionella, de bacterie die de veteranenziekte veroorzaakt. De legionellabacterie vermenigvuldigt zich in stilstaand water tussen de 20 en 50 graden Celsius. Wanneer het water als nevel in de lucht komt kan iemand de bacterie inademen en besmet raken.

Maatregelen ziekenhuizen en zorginstellingen
Binnen ziekenhuizen en zorginstellingen heeft de legionella-preventie momenteel geen prioriteit; alle aandacht gaat naar de strijd tegen het corona-virus. Bovendien zijn de meeste instellingen niet toegankelijk voor mensen van buiten. Ook niet voor mensen die komen voor bemonstering van legionella of voor het uitvoeren van meetprogramma’s.

Omdat de zorginstellingen volop in bedrijf zijn, is het risico op stilstaand leidingwater minder groot. Probeer wel aandacht te geven aan legionellapreventie. Zoek naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Pak de reguliere legionella-beheersmaatregelen wél met prioriteit op wanneer de corona-maatregelen versoepeld worden en de rust enigszins is wedergekeerd.

Maatregelen op andere locaties
Een andere categorie betreft organisaties die (gedeeltelijk) gesloten zijn als gevolg van de Corona-maatregelen. Te denken valt aan zwembaden, sauna’s, hotels, bungalowparken, maar ook scholen. Hier zal het leidingwater lang stilstaat en zoals al eerder genoemd; dit vergroot de kans op groei van legionellabacteriën.

Bij leegstand of tijdelijke sluiting moeten periodieke beheersmaatregelen (spoelen en temperaturen) worden uitgevoerd zoals in een normale situatie. Concreet zal dat inhouden dat men minimaal eenmaal per week alle tappunten minstens twee minuten door moet spoelen, zowel de koude- als warmwaterkraan. Ga de gebouwen goed langs om geen tappunten over te slaan, koffiezetapparaten, douches, toiletten, tappunt in een werkkast; overal waar momenteel water in stilstaat voldoet aan de criteria om door te spoelen.

Wat als de corona maatregelen zijn opgeheven?
Na opheffing van de coronamaatregelen, worden de waterinstallaties weer in gebruik genomen. Het dringende advies luidt om een draaiboek beschikbaar te hebben waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie. Dit is zeker van belang wanneer er niet wekelijks gespoeld is. Legionellamonsters kunnen uitwijzen dat de leidingen eerst chemisch gereinigd moeten worden door een gespecialiseerd bedrijf voor ingebruikname. Voer verder de beheersmaatregelen uit welke op zijn genomen in het beheersplan en noteer dit in het logboek.

Vragen?
Heb je vragen over legionellapreventie? Neem dan contact op met het Meld- en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport (088-4890000 of www.ilent.nl/contact).