Wij adviseren, automatiseren en begeleiden bedrijven en branches op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid.

KMO Solutions staat voor duurzaam advies m.b.t. het managen en borgen van uw bedrijfsprocessen. Met onze kennis en ruim 20 jaar ervaring helpen we u zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te voldoen aan de steeds complexer wordende wet- en regelgeving. Managen en Borgen is een continue proces en onze software zorgt voor een perfecte en flexibele ondersteuning.

Wij maken een heldere analyse van de stand van zaken en geven een praktisch advies waar u snel mee aan de slag kunt. We helpen u met de vragenlijsten en middels procedures en werkinstructies brengen we uw organisatieprocessen in kaart. Op basis daarvan regelen we de software in.

Vervolgens zorgen we er voor dat de door ons geleverde systematiek niet alleen goed functioneert en wordt gebruikt, maar ook dat het onderhoud en de inhoud in een continue verbeterproces optimaal geborgd is zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Onze software is al jaren de beste die er in de markt voorhanden is. In de loop der jaren zijn we gegroeid naar huisleverancier van diverse brancheorganisaties en honderden toonaangevende bedrijven, van MKB bedrijven tot multinationals.
Onze software zorgt er voor dat de werkplekken van meer dan een miljoen medewerkers periodiek worden beoordeeld ter voorkoming van arbeidsongevallen en mogelijke schadelijke invloeden.

We realiseren ons als geen ander dat de geweldige mogelijkheden van onze software alleen ten volle benut kunnen worden als we onze relaties optimaal ondersteunen bij de inrichting en het gebruik ervan. Daarom strekt onze dienstverlening zich uit van advies tot schaalbare ondersteuning (regie) en opleiding.

Contact met KMO

Contact met KMO Solutions

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Missie

MISSIE

KMO Solutions levert diensten, ondersteunt door software, die tot doel hebben op een transparante en betrouwbare wijze organisatieprocessen vast te leggen en te managen. Hierdoor kan de uitvoering en prestaties op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid, welzijn en administratieve processen gewaarborgd worden.

Wij onderscheiden ons met unieke software die zo transparant en gedetailleerd is dat het tot in het kleinste detail laat zien waar de schoen wringt, om vervolgens op een hoger niveau een oplossing te initiëren. De voortgang van noodzakelijke maatregelen en acties is transparant en voor alle betrokkenen inzichtelijk.

Wij maken beheersbaar wat anderen niet eens zien!

Geschiedenis

Bert Kerseboom richt de rechtsvoorganger van KMO Solutions op in 1989. Sindsdien biedt KMO Solutions organisaties en bedrijven ondersteuning bij het borgen en managen van hun processen.

KMO Solutions ondersteunt het ministerie van VROM bij het oprichten van het Nationaal Milieu Centrum en een landelijk netwerk van bedrijfsmilieudiensten. Op verzoek van het ministerie ontwikkelt KMO Solutions ook software ten behoeve van deze diensten.

KMO Solutions bouwt haar software suite uit; Kwaliteit, milieu en arbo (KAM) worden samengevoegd in één software-oplossing: Cross Approach®.

In 2000 is de NEN-ISO-9000 aangepast aan de procesmatige benadering van kwaliteitszorg. Deze integrale procesbenadering past naadloos in de van management zorgsystemen van KMO Solutions.

Regis’t wordt geïntroduceerd; software waarmee organisatie hun arbeidsrisico’s kunnen inventariseren en beheersmaatregelen borgen. In de loop van de jaren worden onder verschillende merknamen branche-erkende licenties in de markt gezet:

  • ZorgRie voor de meerdere branches voor zorginstellingen in de Nederlandse zorgsector
  • RieSchoonmaak voor de glaswas- en schoonmaaksector
  • RieService I&I voor de installatie- en isolatiesector
  • LabRisk voor de kalibratie- en laboratoriumsector
  • ArboTaken: de standaard RI&E vragenlijst voor iedere organisatie

Als gevolg van vragen uit de markt start KMO Solutions met consultancy dienstverlening en trainingen.

Onze consultants zijn erkend in het register als hogere veiligheidskundige en als zodanig bevoegd om de RI&E wettelijk te toetsen.

In januari 2015 neemt KMO Solutions zijn intrek in een nieuw pand aan de Prinses Beatrixlaan in Apeldoorn. Deze nieuwe locatie heeft moderne cursus faciliteiten voor onze cursisten en is er een betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer.

Bert Kerseboom gaat op zoek naar  een nieuwe eigenaar die ‘de continuïteit van KMO Solutions waarborgt voor haar klanten en medewerkers’. KMO Solutions wordt onderdeel van Total Specific Solutions.

Algemene Voorwaarden, Disclaimer en Privacy Statement

Disclaimer

Deze website…
…is met zorg samengesteld. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Wij houden ons het recht voor de inhoud van de site zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Lees de volledige disclaimer.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen KMO Solutions en haar cliënten zijn uitsluitend de door KMO Solutions gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Neder­land. Onze algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Lees de volledige Algemene Voorwaarden.

Privacyreglement

Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan KMO of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Lees het volledige Privacyreglement.

MVO & Charity

KMO Solutions neemt haar verantwoordelijkheid op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Om dit te realiseren ondersteunt KMO Solutions een aantal goede doelen.

KMO Solutions steunt Jantje Beton!

Eén op de vijf kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn. Jantje Beton ondersteunt kinderen hun buurt leuker te maken. Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet binnen!

KMO Solutions steunt Stichting Opkikker!

Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat na veel vervelende dagen de leuke dagen toch nét iets langer duren! Stichting Opkikker organiseert 2.000 keer per jaar een onvergetelijke Opkikkerdag voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

KMO Solutions steunt Stichting Leergeld!

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar (van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau) een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. KMO Solutions doneert computers aan gezinnen die geen computer kunnen betalen, maar deze wel nodig hebben voor school.

KMO Solutions steunt Gigant Podium & Filmtheater!

Al meer dan dertig jaar maakt Gigant onderdeel uit van het culturele leven in Apeldoorn en omgeving. Gigant heeft een ontmoetingsfunctie voor iedereen die geprikkeld wil worden door een hoogwaardig, maar laagdrempelig aanbod van pop, film en dans. Gigant steunt op enthousiaste wijze multidisciplinaire projecten en culturele evenementen.