Office Arbobeleid Arbobesluit

Aanvullende eisen Arbobesluit omtrent corona

Vrij snel na het begin van de epidemie kwam de Inspectie SZW al met de geluiden dat corona als nieuw risico dient te worden opgenomen in de RI&E. Wij hebben direct gereageerd door onze vragensets uit te breiden met een corona-vragenset. Inmiddels is het ‘harde’ wet- en regelgeving geworden.

Contact
Dianthe van der Krift

Dianthe van der Krift
08-02-2021

Hoe zit het ook alweer?

In de Arbowet staat de verplichting voor het hebben van een RI&E. Naast de Arbowet, welk vrij algemeen is ingezet, kennen we ook nog verdere uitwerkingen. Deze zijn te vinden in het Arbobesluit en de Arboregeling. In het Arbobesluit staat in artikel 3.2 dat de arbeidsplaatsen veilig toegankelijk dienen te zijn en men dient de arbeidsplaats ook veilig te kunnen verlaten. Op dit artikel is nu een tijdelijke aanvulling gekomen; artikel 3.2a Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie Covid-19.

Wat houdt de aanvulling in?

De aanvulling komt neer op de volgende punten:

  • het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen.
  • het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van Covid-19 op de arbeidsplaats.
  • het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.
  • werknemers moeten de maatregelen naleven en de beschikbare voorzieningen te gebruiken.
  • de nieuwe regels gelden ook zzp-ers en voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken.

Wat zijn de gevolgen?

Tot op heden controleerde de inspectie SZW al op de naleving en implementatie binnen organisaties met betrekking tot de corona-maatregelen. Echter kunnen ze dit nu beter handhaven omdat ze terug kunnen vallen op specifieke wet- en regelgeving; de aanvulling van het Arbobesluit. Overtredingen van bovenstaande punten worden aangemerkt als ‘ernstige overtreding’ en geeft de Inspectie SZW de bevoegdheid om bij herhaaldelijke overtredingen het werk direct stil te leggen, zonder enige waarschuwing. Daarnaast kennen we ook een bestuurlijke boete die de Inspectie SZW op mag leggen, deze kan verschillen van een paar honderd euro tot een paar duizend euro.

Wat moet ik doen?

De Inspectie SZW start bij de controle bij de basis van het arbobeleid; de RI&E. Hierin moet je kunnen aantonen dat je corona als risico hebt opgenomen. Dit kan door middel van het gebruik van onze vragenset wanneer je gebruikt maakt van ons RI&E-instrument.

Ben je geen klant van ons maar weet je niet hoe je dit nu moet realiseren? Neem contact met ons op en we lossen samen het probleem op!