KMO Headerbeeld Zorg

Waarom is arbobeleid belangrijk?

Van 13 tot en met 17 juni 2016 was de tweede editie van de ‘Week van de RI&E’. Ook ik mocht mijn steentje bijdragen aan dit evenement door presentaties te geven aan RI&E-belangstellenden. Ter voorbereiding van de presentatie ben ik onder andere op internet op zoek gegaan naar relevante informatie ter onderbouwing van mijn verhaal. Tijdens deze zoektocht kom ik ook terecht op het arboportaal; de site over arbo van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar staat in ‘Vraag en Antwoord’ de vraag: “Waarom is arbobeleid belangrijk?”.

Het geformuleerde antwoord verbaasde mij…

Ruben Boes

Ruben Boes
19-09-2019

bron: www.arboportaal.nl

Als eerste wordt aangehaald, dat arbobeleid belangrijk is omdat een werkgever zichzelf kan indekken als er tijdens het werk iets mis is gegaan. Maar gelukkig meldt het antwoord vervolgens dat een goed arbobeleid nog meer positieve effecten heeft…

Als arboprofessional zou ik het antwoord precies andersom formuleren. Arbobeleid gaat allereerst over preventie; een werkgever moet alles in het werk stellen om een veilige werkplek te creëren. Als een werkplek daadwerkelijk veilig is, zullen er aantoonbaar minder arbeidsongevallen plaatsvinden en hoeft een werkgever zichzelf ook niet in te dekken. Dát is waar arbo over gaat.

Maar arbo is geen feestje van de werkgever alleen; met slechts een arbobeleid ben je er nog niet. De cirkel is pas rond als ook de medewerkers bewust zijn van de noodzaak om veilig te werken. Dat betekent dat een werkgever niet alleen tijd moet investeren in het instrueren van medewerkers. Ook moet een atmosfeer worden gecreëerd waarin medewerkers elkaar aan kunnen spreken op onveilig gedrag, discussies over veilige werkmethoden gevoerd kunnen worden en ‘best practices’ met elkaar worden gedeeld. Zo zorg je ervoor dat iedereen aan het eind van de werkdag weer heelhuids en gezond huiswaarts kan keren!