Stetoskeyboard

Beknibbelen op bedrijfsarts? Dat gaat geld kosten!

Regelmatig spreek ik werkgevers die geen contract hebben met een bedrijfsarts. Soms zijn ze onwetend over de verplichting om een bedrijfsarts in de arm te nemen. Vaak nemen ze echter bewust het risico. Dat laatste is sowieso een onverstandige keuze, maar met de invoering van de nieuwe Arbowet ook een hele dure keuze. In de nieuwe Arbowet heeft de bedrijfsarts een belangrijke sleutelpositie gekregen om de arbeidsomstandigheden te bewaken. Daarom is de tijd van waarschuwingen voorbij. Heeft u geen contract met een bedrijfsarts? Dan deelt de Inspectie SZW vanaf 1 oktober 2017 direct een boete uit!

Ruben Boes

Ruben Boes
15-07-2019

Ik kom regelmatig werkgevers tegen die geen contract hebben met een bedrijfsarts. Deze bevinding wordt gestaafd door de Werkgevers Enquête Arbeid 2016, waaruit blijkt dat 16% van de werkgevers geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst. De redenen die ik gehoord heb om geen contract met een bedrijfsarts aan te gaan lopen sterk uiteen. Om een paar te noemen: “…zonde van het geld…”, “…als mijn medewerkers wat hebben, kunnen ze maar naar hun eigen huisarts gaan…” en “…ons ziekteverzuim is echt veel lager dan gemiddeld in de branche…”.

Ik moet eerlijk toegeven dat het risico op een sanctie, opgelegd door de Inspectie SZW, tot nu toe niet erg groot was. Indien een werkgever werd ‘betrapt’ door de inspecteur, kreeg de werkgever een waarschuwing en werd verplicht alsnog in zee te gaan met een bedrijfsarts. Meestal moest dit binnen 3 maanden geregeld worden. De tijd van waarschuwingen is echter voorbij.

Maar waarom moet u eigenlijk een contract afsluiten met een bedrijfsarts?  Uiteraard vanuit preventief oogpunt om te zorgen dat uw medewerkers gezond blijven. Maar valt een medewerker echter uit door ziekte? Dan verzorgt de bedrijfsarts de ziekteverzuimbegeleiding van uw zieke medewerker tot en met de re-integratie op de werkvloer. In de nieuwe Arbowet is geregeld dat uw medewerkers de mogelijkheid hebben om de bedrijfsarts te raadplegen tijdens een open spreekuur zonder tussenkomst van de werkgever. Ook moet u de bedrijfsarts faciliteren om de werkplek te kunnen inspecteren indien daar aanleiding toe is.

Samen met uw bedrijfsarts zorgt u voor een gezonde organisatie. Heeft u nog geen contract met een bedrijfsarts? U heeft nog tot 1 oktober 2017 om dit te regelen!