Flowvanderie2

De RIE... hoe vaak doe je die?

Regelmatig geef ik cursussen over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Aan mijn cursisten stel ik altijd de vraag: “Hoe vaak moet een RI&E worden uitgevoerd?” Dan krijg ik vele antwoorden, verschillend van 1 keer per jaar tot eens per 5 jaar. Maar wat is nu eigenlijk de juiste frequentie voor de uitvoering van de RI&E?

Ruben Boes

Ruben Boes
29-10-2019

De wet
De RI&E is een wettelijke verplichting, beschreven in de Arbeidsomstandigheden wet, artikel 5. In dit artikel is heel veel terug te vinden over de RI&E, maar helaas niet de frequentie. Wat we wel terug kunnen vinden in artikel 5, lid 4 is het volgende:
“...De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven...”.
In gewoon Nederlands zegt de Arbowet dat een organisatie moet beschikken over een actuele RI&E. Maar hoe lang is een RI&E actueel?

Nieuwe RI&E bij wijziging
De RI&E is in basis een werkplekonderzoek. Als een werkplek veranderd, is dus de bestaande RI&E niet langer actueel. Oftewel: na een verbouwing, verhuizing of een wijziging/uitbreiding van de processen is het noodzakelijk om de RI&E, geheel of gedeeltelijk, opnieuw uit te voeren. Wettelijk gezien is een organisatie verplicht om te allen tijde een actuele RI&E te hebben. Toch is het vrij gebruikelijk om na een verhuizing of verbouwing een organisatie even de tijd te geven om te 'settelen'. Gun de organisatie even een paar maanden de tijd om zelf knelpunten op te lossen. Voer pas daarna een nieuwe RI&E uit om te kijken of er nog punten over het hoofd zijn gezien.

RI&E termijn
Maar als een organisatie niet wijzigt, is de RI&E dan tot in lengte van dagen actueel? Het antwoord op deze vraag is nee! Alhoewel de wet geen termijn noemt, heeft de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) hier wel een mening over. Indien een RI&E ouder dan 4 a 5 jaar is, wordt de RI&E niet langer als actueel beschouwd. Dus samenvattend: Een wijziging van de werkplek betekent een nieuwe RI&E. Zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd? Dan dient de RI&E eens in de 4 a 5 jaar opnieuw te worden uitgevoerd. Zijn we er dan? Nou... nog niet helemaal!

Certificeringen
Nederland kent vele verschillende certificeringen waar organisaties zich vrijwillig bij aan kunnen sluiten. Sommige van deze certificeringen kennen een strengere eis met betrekking tot het vernieuwen van de RI&E. Een voorbeeld hiervan is de VCA (certificering binnen de aannemerij). Bij VCA aangesloten organisaties verbinden zich aan de eis om de RI&E minimaal eens in de 3 jaar opnieuw uit te voeren.

Nu heeft u geen excuus meer om de RI&E niet actueel te hebben, want:
Een verouderde RI&E? Daar maak je geen vrienden mee!

Neem contact op met onze risicomanagers