Week Van De Rie 2020

De RI&E... is dat verplicht dan?

Van 15-19 juni 2015 organiseert Steunpunt RI&E de eerste ‘Week van de RI&E’ met als thema ‘Bewust ondernemen’. Deze week organiseren branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd zijn aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De krachten worden gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.

Ruben Boes

Ruben Boes
22-03-2015

Dat extra aandacht voor de wettelijk verplichte RI&E nodig is, blijkt wel uit het telefoongesprek dat ik gisteren voerde. Een dame belde naar onze servicedesk en vroeg mij: “Wat is dat nou eigenlijk, zo’n RI&E?”. Ik legde uit dat de RI&E een wettelijke verplichting is om de arbeidsrisico’s van de organisatie in kaart te brengen en dat een RI&E moet resulteren in een Plan van Aanpak. Daarna heeft ze nog wel drie keer gevraagd of een RI&E nou echt verplicht was. Na drie maal bevestigend beantwoord te hebben, kreeg ik het idee dat ze me nog steeds niet helemaal geloofde. Waarschijnlijk dacht ze dat ik een verkooppraatje aan het houden was. Daarom heb ik haar maar verwezen naar www.rie.nl zodat ze zich in de materie kon inlezen.

Helaas is deze mevrouw niet de enige onwetende met betrekking tot de RI&E. Een onderzoek uit 2014 toont aan dat de helft van de Nederlandse bedrijven de RI&E niet op orde heeft. Daarom is extra aandacht tijdens ‘De week van de RI&E’ helaas bitter noodzakelijk. Ook ik draag mijn steentje bij aan deze week met een lezing over de RI&E voor studenten Integrale Veiligheidskunde. De jeugd heeft immers de toekomst! Benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt tijdens de week van de RI&E? Bekijk dan eens de online activiteitenagenda via www.weekvanderie.nl.

Wellicht ook interessant