Hoe draagt een RI&E bij aan duurzame inzetbaarheid?

Kopie Van Algemene Foto's KMO Solutions

Duurzame inzetbaarheid met de RI&E

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en Duurzame Inzetbaarheid zijn twee belangrijke onderwerpen die steeds meer aandacht krijgen binnen de arbeidsmarkt. Veel organisaties zijn zich bewust van het belang van het gezond en veilig houden van hun medewerkers, evenals het optimaliseren van hun inzetbaarheid en arbeidsmogelijkheden. Het implementeren van een goed RI&E- en Duurzame Inzetbaarheidsbeleid kan dan ook bijdragen aan een duurzame toekomst voor zowel medewerkers als werkgevers. Hoe zit dit?

Carmen Arens
17-04-2023

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werknemers op een gezonde en gemotiveerde manier aan het werk kunnen blijven, nu en in de toekomst. Dit betekent dat ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen in hun werk, en zich kunnen blijven ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van gezondheidsproblemen en arbeidsongeschiktheid.

En daar komt de RI&E om de hoek kijken. De RI&E is een instrument waarmee werkgevers in kaart brengen welke risico's er zijn op de werkvloer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fysieke belasting, werkdruk en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Door deze risico's in kaart te brengen, kunnen werkgevers maatregelen nemen om deze risico's te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen. Medewerkers die langdurig worden blootgesteld aan stress en druk zullen op den duur uitvallen en dat is wat elke werkgever wil voorkomen.

Tips voor het opstellen van een goed RI&E-beleid:

  1. Betrek medewerkers bij de RI&E en laat hen meedenken over de risico’s en mogelijke oplossingen.
  2. Maak gebruik van erkende instrumenten die specifiek zijn voor de branche waarin uw organisatie actief is.
  3. Zorg voor regelmatige evaluaties van het RI&E-beleid en pas indien nodig aan.

Maar hoe draagt de RI&E dan bij aan duurzame inzetbaarheid? Nou, door het verminderen van risico's op de werkvloer, kunnen werknemers gezonder en veiliger werken. Dit vermindert de kans op gezondheidsproblemen en arbeidsongeschiktheid, en zorgt ervoor dat werknemers langer en gemotiveerder aan het werk kunnen blijven. Zo dragen werkgevers bij aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers!

Maar dat is nog niet alles. De RI&E kan ook helpen bij het in kaart brengen van de kennis en vaardigheden die werknemers nodig hebben om hun werk goed te kunnen blijven doen. Door te kijken naar de toekomstige ontwikkelingen in het werk, kunnen werkgevers hierop inspelen door bijvoorbeeld opleidingen en trainingen aan te bieden. Zo blijven werknemers zich ontwikkelen en blijven ze gemotiveerd en betrokken bij hun werk.

Tips voor het vergroten van duurzame inzetbaarheid:

  1. Stimuleer medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen op zowel persoonlijke als professionele vlakken.
  2. Ga het gesprek aan met medewerkers over hun ambities en toekomstperspectieven binnen de organisatie.
  3. Zorg voor een gezonde balans tussen werk en privé en bied eventueel flexibele arbeidsmogelijkheden aan, zoals thuiswerken of deeltijdwerk

Dus, beste lezers, laten we niet vergeten hoe belangrijk duurzame inzetbaarheid is! Door de RI&E serieus te nemen en risico's op de werkvloer te verminderen, kunnen werkgevers bijdragen aan gezonde en gemotiveerde werknemers, nu en in de toekomst. En wie wil er nou niet een gezonde en gemotiveerde werknemer in zijn team hebben?

Juist ja, niemand!

Wellicht ook interessant