Wat wijzigt er in 2022 voor jullie?

Ontwerp Zonder Titel (1)

RIE-new

Heh, bah! Het heeft weer hard geregend en helaas heeft jouw woning eraan toe moeten geven; er is lekkage! Wat ga je doen? Emmertjes neer zetten en enkel die emmers blijven vernieuwen?  

Of zullen we er toch een expert bij halen en de schade herstellen, als we toch bezig zijn moet het hele dak maar even gecontroleerd worden – zit er een nog groter lijden onder? 

En precies déze denkwijze gaat ook toegepast worden bij de RI&E - en dat heeft een impact. 

We nemen je graag mee in de vernieuwingen van de RI&E, het waarom en welke gevolgen het gaat hebben. 

Dianthe van der Krift

Dianthe van der Krift
28-04-2022

Waarom? 

Dat veiligheid belangrijk is, daar hoeven wij inmiddels geen woorden meer aan vuil te maken. De beveiliger van NOS-verslaggevers die een bijtende stof in zijn ogen kreeg of de term Grensoverschrijdend Gedrag, alles heeft te maken met veiligheid en in deze gevallen ook specifiek arbeidsveiligheid.  

Maar waarom deze verandering?  

Vorig jaar heeft de Arbeidsinspectie een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de kerndeskundigen; de toetsers. De uitkomsten waren intens, een veel te groot percentage leverde niet voldoende kwaliteit. Dit was de aanleiding voor nieuwe eisen aan een kerndeskundige, en hiermee, indirect, ook aan de RI&E.  

Wat? 

Het komt grofweg neer op drie hoofdpunten: 

  1. De achterliggende oorzaken moeten inzichtelijk worden gemaakt. We werken nu met een RI&E aan zogenaamde ‘symptomenlijstjes’. We lossen symptomen op maar gaan niet diep genoeg op een onderwerp in om de achterliggende oorzaak te constateren. Doe je dit niet, dan kan je tegen soortgelijke risico's aan blijven lopen; dweilen met de kraan open! 
  1. Wanneer er een risico geconstateerd wordt, moet deze door middel van een risico-berekening een bepaalde prioriteit mee krijgen. Daarnaast moet de oplossing (het actiepunt) zelf ook getoetst worden op effectiviteit. Oftewel; gaat onze actie het risico daadwerkelijk verminderen? 
  1. De arbeidshygiënische strategie (AHS) moet toegepast worden in de gehele RI&E en duidelijk terugkomen in het plan van aanpak. Deze strategie bepaald hoe je met een risico omgaat en op welke niveau je maatregelen toe gaat passen. Bijvoorbeeld bronaanpak; we halen de oorzaak weg of wellicht een individuele maatregelen als andere manieren niet mogelijk zijn.  

Hoe? 
 
Wij zijn druk bezig om de nieuwe wetgeving toe te passen in onze software om maximale kwaliteit (en gebruiksvriendelijkheid) van jullie RI&E te verzorgen. In de volgende blog zullen wij hier meer over vertellen en geven wij tips over wat jullie zelf kunnen doen!