KMO Headerbeeld Zorg

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)?

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de risico’s in kaart die jouw medewerkers lopen tijdens hun werkzaamheden. Een RI&E is veel meer dan alleen een wettelijke verplichting. Met de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maak je concreet werk van de veiligheid en gezondheid van je medewerkers. Je garandeert veilige arbeidsomstandigheden en draagt bij aan het voorkomen van arbeidsgerelateerde ongevallen en verzuim. Dat wil jij toch ook?


15-03-2021

Waarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?

Een werkgever heeft inzicht nodig in de risico’s van het werk. Het gaat dan met name om risico’s waaraan de medewerkers zijn blootgesteld. Als je weet welke risico’s dit zijn, kun je daarvoor acties doorvoeren om de risico’s te verkleinen en beheersbaar te maken. Ook kun je goed arbobeleid opstellen en training en voorlichting geven. De veiligheid in het bedrijf wordt groter en de arbeidsomstandigheden beter. De RI&E geeft een goed beeld van de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Hoe werkt een RI&E?

In veel gevallen kun je een RI&E zelf uitvoeren. Maar je kunt er ook een specialist voor inschakelen. Tijdens de RI&E wordt de hele organisatie beoordeeld en worden aanwezige risico’s aan de hand van vragenlijsten verzameld, vastgelegd en geanalyseerd. Heb je een kleine organisatie? Dan volstaat wellicht een RI&E-vragenlijst voor de hele organisatie. Grotere organisaties moeten voor de RI&E eerst worden opgedeeld in logische eenheden en per onderdeel een RI&E uitvoeren. De deel-RI&E’s vormen dan bij elkaar de RI&E.

Neem contact op

Resultaat van een RI&E

Elk geconstateerd risico wordt geanalyseerd. Dit betekent dat wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is, en hoe en op welke termijn het aangepakt moet worden. Het resultaat van een (deel-)RI&E is een plan van aanpak. Hierin staan de acties beschreven die de aangetroffen knelpunten gaan oplossen of tot een acceptabel niveau terugbrengen.

Als de RI&E klaar is, breng je de medewerkers op de hoogte. Bijvoorbeeld door de belangrijkste resultaten uit de RI&E in het werkoverleg te bespreken. Ook dient de RI&E beschikbaar te zijn voor de medewerkers. Bijvoorbeeld als hardcopy op de afdeling of als document op intranet.

Toetsing van de RI&E

Bestaat jouw organisatie uit maximaal 25 medewerkers? Dan hoeft de RI&E in veel gevallen niet getoetst te worden. Met meer dan 25 medewerkers is toetsing door een gecertificeerde arbodeskundige wél nodig. Dit kan een arbeid- en organisatiedeskundige zijn, een arbeidshygiënist, bedrijfsarts of veiligheidsdeskundige. Die toetst de RI&E op volledigheid (‘zijn alle relevante onderwerpen aan bod gekomen?’) en op inhoud (‘lossen de maatregelen het knelpunt in voldoende mate op?’). KMO heeft meerdere gecertificeerde arbodeskundigen in huis die de RI&E van jouw organisatie kunnen toetsen.

Neem vrijblijvend contact op

Hoe vaak moet je een RI&E uitvoeren?

De Arbowet hanteert geen termijn voor de houdbaarheid van de RI&E, maar geeft aan dat de RI&E actueel moet zijn. Dus bij verhuizing, verbouwing of wijziging/aanvulling van werkzaamheden zal de RI&E opnieuw moeten worden uitgevoerd. Bij een ongewijzigde situatie is het gebruikelijk om eens in de maximaal 5 jaar de RI&E opnieuw uit te voeren. De risico inventarisatie is immers een momentopname en omstandigheden binnen een organisatie zijn dynamisch.

Training in het uitvoeren van de RI&E

Met onze softwareoplossing Regis’t borg je op de juiste manier de RI&E binnen jouw organisatie. Als je besluit om deze oplossing voor jouw organisatie te gebruiken, dan trainen en begeleiden we je zodat je daarna zonder zorgen de RI&E goed uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een van onze kleinschalige trainingen of het tijdelijk inschakelen van een van onze medewerkers bij jou op locatie. Op deze manier leer je alle mogelijkheden van Regis’t goed kennen en voer je de RI&E met een gerust hart uit.

Bekijk onze trainingen

 

Aangesloten bij KMO Solutions

Wellicht ook interessant