Overigeorganisatie Header

Heeft u voldoende BHV-ers?

Regelmatig krijg ik de vraag hoeveel BHV-ers een organisatie nodig heeft. Hier bestaat kennelijk veel onduidelijkheid over onder werkgevers. Tot 2008 was het aantal benodigde BHV-ers heel eenvoudig te berekenen. De gebruikte standaard rekenmethode ging uit van één BHV-er aanwezig per 50 medewerkers. Door de roep om minder regeldruk heeft de overheid In 2008 de ARBOwet gewijzigd. Met deze wijziging zijn veel kwantificeerbare regeltjes komen te vervallen, zo ook de berekening voor het aantal BHV-ers. Nu mag een werkgever zelf bepalen hoeveel BHV-ers er rondlopen binnen de organisatie. Da’s mooi, toch?

Ruben Boes

Ruben Boes
08-10-2015

Helaas is niet elke werkgever even enthousiast met deze wijziging. Je mag namelijk wel zelf het aantal BHV-ers bepalen, maar moet ook gefundeerd aan kunnen geven hoe je tot dat aantal bent gekomen. En om het nog lastiger te maken; de inspectie SZW kan hier op controleren en zo nodig boetes uitdelen!

De wetgever stelt dat het aantal preventiemedewerkers bepaald moet worden naar aanleiding van de resultaten uit de RI&E. Dit lijkt logisch. Met de RI&E breng je immers de risico’s van de organisatie in kaart. Voor deze risico’s bedenk je vervolgens oplossingen. Dit resulteert in een plan van aanpak. Er zijn echter ook risico’s die niet volledig zijn op te lossen (brand, agressie). Dit noemen we ook wel de restrisico’s. Uw BHV-ers moeten er voor zorgen dat de gevolgen van deze restrisico’s zo klein mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het verlenen van eerste hulp, of evacuatie bij brand.

Volgens de wetgever moet het aantal BHV-ers dus uit de RI&E rollen, maar is dit wel mogelijk? Volgens mij niet!

Ik heb zelf het idee dat deze regel op een vrijdagmiddag door de kamer heen is gejast terwijl de meeste kamerleden stonden te trappelen om zich naar Nieuwspoort te verplaatsen voor de vrijdagmiddagborrel. Het is namelijk helemaal niet logisch om de BHV af te stemmen op de restrisico’s van de RI&E. De RI&E is immers een verplichting uit de ARBOwet en heeft zodoende alleen betrekking op werknemers. Een BHV-organisatie moet echter ook rekening houden met bijvoorbeeld klanten en bezoekers! Bij de evacuatie van een pretpark met duizenden bezoekers heb je nu eenmaal meer BHV-ers nodig dan bij een kantoor.

Mijn oplossing? Voor eenvoudige organisaties de oude regel te blijven handhaven, dus één BHV-er aanwezig per 50 medewerkers. Bij organisaties met veel bezoekers (pretparken), niet zelf-redzame bewoners (bejaardenhuis), aanwezige gevaarlijke stoffen en dergelijke moet een calamiteitenplan worden opgesteld. Hierin worden mogelijke scenario’s met de benodigde BHV-maatregelen beschreven. Mijn advies zou zijn om dit document als basis voor de BHV-organisatie te gebruiken. Als je de mogelijke calamiteiten beschrijft, kun je ook uitrekenen hoeveel BHV-ers een organisatie nodig heeft. Ik ben benieuwd of mijn blog ook in Den Haag wordt gelezen…

Wellicht ook interessant