Pexels Fauxels 3184423

Hoe heel Nederland Youtube wist te vinden, maar hoe nu verder?

Het is het gesprek van de dag, van de week en hopelijk blijven we ons hier langer van bewust. Het gaat uiteraard over grensoverschrijdend gedrag. Doe de oogkleppen af en besef dat dit niet alleen in de mediawereld plaatsvindt maar in elke organisatie voor kan komen.

Dianthe van der Krift

Dianthe van der Krift
25-01-2022

Wat is er aan de hand?
Afgelopen weken druppelde de verhalen bij de media binnen. Termen als macht, afhankelijkheidsrelatie, grensoverschrijdend gedrag en verkrachting kwamen naar voren en werden gekoppeld aan The Voice of Holland. Nederland stond op zijn kop en John de Mol schoof aan om zijn reactie te geven. Een reactie die niet helemaal in lijn ligt met de arbowetgeving.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Simpelweg; alle vormen van seksueel gedrag die over grenzen gaat van anderen. Ongewenste opmerkingen, aanrakingen tot aan aanranding en verkrachting.

Wie is er verantwoordelijk?
Een werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De eindverantwoording ligt dus bij de werkgever én daarbij wordt er een preventieve aanpak gevraagd. Preventief? Ja. Preventief. Deze preventieve aanpak loopt als een rode draad door een arbobeleid en ook op dit gebied gaat het om het vóórkomen van een situatie. Een meldpunt en vertrouwenspersoon instellen zijn repressieve maatregelen, de enigszins tegenhanger van een preventieve maatregel.

Hierbij een voorbeeld om het verschil tussen preventief en repressief aan te geven. We hebben een opslag met gevaarlijke stoffen. Hier hangen we een bordje op dat het verboden is om te roken; preventief. We zorgen ervoor dat er geen gevaarlijke situatie kan ontstaan. Daarnaast hangen we een brandblusser op, zodat we in kunnen grijpen en schade kunnen beperken als de gevaarlijke situatie al is ontstaan; repressief.

In het nieuws werden incidenten uit de mediawereld besproken, dat is toch een hele andere wereld als de zorg?
Ja en nee. Het is een andere wereld, dat zal niemand ontkennen. Echter staat Ongewenste Intimiteit tot tweemaal (!) toe als prioritair risicogebied aangegeven in de zorg. Zowel ongewenste intimiteit met cliënten én met leidinggevenden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft aan de bel getrokken afgelopen week; zorginstellingen moeten veel meer werk maken van preventie en voorlichting van personeel op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Ook in de zorg móét er iets veranderen. IGJ heeft een leidraad gepubliceerd.

Wat kan je doen?
Waar moet je beginnen bij een onderwerp als deze? Het gaat over gevoelens én het ligt gevoelig.

Begin met de zelfinspectie van de Nederlandse Arbeidsinspectie; https://www.zelfinspectie.nl/zelfinspecties/werkdruk-en-ongewenst-gedrag. Verdiep je in het onderwerp en doe onderzoek naar de mate van angstcultuur binnen je organisatie. Roep daarnaast externe hulp (bijvoorbeeld bij KMO Solutions) in als je er niet meer uitkomt of twijfels hebt. 

Wegwijzer seksuele intimidatie:
https://www.arboportaal.nl/campagnes/duurzame-inzetbaarheid/documenten/publicatie/2016/06/07/wegwijzer-seksuele-intimidatie

Wegwijzer ongewenst gedrag/Discriminatie op het werk:
https://www.arboportaal.nl/campagnes/duurzame-inzetbaarheid/documenten/publicatie/2016/06/07/wegwijzer-ongewenst-gedrag-discriminatie-op-het-werk

Een goede werksfeer, laten we dat zo houden:
https://www.arboportaal.nl/campagnes/duurzame-inzetbaarheid/documenten/publicatie/2017/09/08/een-goede-werksfeer-laten-we-dat-zo-houden

 

Wellicht ook interessant