Of op zijn minst bij jouw eigen organisatie #vertrouwenspersoon

Gettyimages 1124347630 170667A

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen van afgelopen jaren, denk hierbij aan #MeToo of Black Lives Matter-beweging, dan zien we dat er op teveel plekken ongewenste omgangsvormen plaats vinden. Wellicht zelfs typerend te noemen voor het huidige decennia. We bijten van ons af, we hechten meer waarde aan respect en gelijkwaardigheid en voelen ons vrij genoeg om de ongenoegen te uiten en te streven naar een betere en veiligere wereld.

Dianthe van der Krift

Dianthe van der Krift
01-07-2021

Een werkgever heeft de plicht om beleid te voeren tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Dit beleid is op verschillende manieren in te vullen en in de praktijk zien wij dat dit onder andere gebeurd door middel van een vertrouwenspersoon. Maar de keuze hierin is vrij voor de werkgever, hij of zij mag ook op andere manieren invulling geven aan deze plicht.

Het is dan ook opmerkelijk te noemen dat het aantal vertrouwenspersonen sinds 2005 (!) nauwelijks is toegenomen. Het nut (en de noodzaak) van een vertrouwenspersoon wordt nogal eens onderschat, hetzelfde als de inschatting van de bedrijfscultuur door een werkgever. ‘We zijn hier heel open’, ‘de directie is heel laagdrempelig’, ‘we werken al jaren met dezelfde groep, iedereen kan lezen en schrijven met elkaar’, alle bovenstaande quotes kunnen op waarheid berust zijn maar dan tóch kan er een situatie ontstaan waar iemand zich niet prettig bij voelt en daardoor invloed heeft op de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.

Bij wie klopt hij of zij dan aan? Precies. De vertrouwenspersoon. Mits die er is, wanneer die niet aanwezig is zit er een grote kans in dat een medewerker door blijft werken maar steeds meer last krijgt van deze vorm van psychosociale arbeidsbelasting. De sfeer kan hierdoor veranderen in een organisatie en een welbekend gevolg is langdurig verzuim. Reden genoeg om dit te voorkomen!

Bij gebrek aan intrinsieke motivatie omtrent dit onderwerp of omdat men simpelweg er niet aan denkt en op wordt geslokt door de dagdagelijkse sleur van de belangrijkste werkzaamheden, is er nu een nieuw wetsvoorstel gekomen. Naast een wettelijk verplichte aanstelling van één of meerdere interne of externe vertrouwenspersonen, krijgt de vertrouwenspersoon een stevigere positie. Deze ommekeer herkennen we uit 2017 met de vernieuwde Arbowet en de stevige rol van de preventiemedewerker. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar. Er worden eisen gesteld aan de basistaken van een vertrouwenspersoon (net als bij de preventiemedewerker), er dient instemming door de OR te worden verleend omtrent de positionering van de vertrouwenspersoon én een wettelijke (ontslag)bescherming van de vertrouwenspersoon; net als bij de preventiemedewerker!

Het is nog onduidelijk wanneer dit wetvoorstel er definitief doorheen komt. Loop niet achter de feiten aan, wees pro-actief en ga aan de slag met een vertrouwenspersoon!

Wellicht ook interessant